De rol van de druksystemen in het lichaam in de Osteopathie praktijk voor Kinderen en Volwassenen

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

In onze praktijk worden we dagelijkse geconfronteerd met patiënten die lijden aan steeds terugkerende symptomen en chronische pathologieën. Dit varieert van plagio-cephalien, migraine, spanningshoofdpijn en cervicalgiën tot thoracale en lumbale klachten. Maar ook problemen met de vertering, laesies in het kleine bekken bij de vrouw en bij de man, visus en auditieve veranderingen, evenwichtsstoringen, en aandoeningen zoals dementie en Parkinson komen steeds vaker voor.

Helaas is onze therapeutische benaderingen bij deze patiënten niet altijd even succesvol.  Vaak ligt, bij nadere beschouwing, de dieperliggende oorzaak voor deze problemen, bij de gewijzigde drukverhoudingen in de verschillende grote lichaamsholten.

Een grondiger inzicht van hoe de druk zich in de lichaamsholten opbouwt en hoe de druksystemen met elkaar interageren, stelt de osteopaat in staat om effectiever met die patiënten om te gaan die aan systemische- en chronische klachten lijden.

Jo Buekens presenteert in deze boeiende workshop het belang en de invloed van de druk in de lichaamsholten op de fysiologische aanpassings- en reguleringsprocessen. De uitwerking van de drukveranderingen op het om- en aanliggend weefsel worden duidelijk geïllustreerd en in een osteopathische context geplaatst.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan de invloed van de cerebrospinale vloeistof, de veno-lymfatische drainage en het ademhalingssysteem.

Hiervoor steunt jo op de actuele wetenschappelijke literatuur en vertaalt het vakkundig en praktijkgericht in diagnostische- en behandelingsmodellen.

De verhouding theorie/praktijk ligt bij 45/55

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:

 • De rol van Druksystemen als sturende factoren bij embryonale ontwikkeling.
 • Drukveranderingen en functioneel-morfologische aanpassingen.
 • De invloed van toegenomen intracraniale, intrathoracale en intra-abdominale druk.
 • Nieuwe kennisstand in betrekking tot de productie en resorptie van de liquor cerebro spinalis
 • Betekenis en praktische gevolgen van veranderingen in de druk van de lichaamsholtes voor pasgeborenen en jonge kinderen
 • Overwegingen met betrekking tot zwangerschap en bevalling
 • Factoren die de druk in de lichaamsholten beïnvloeden
 • De osteopathische anamnese met betrekking tot de verschillende lichaamsdruksystemen
 • Diagnostische tekenen die wijzen op drukveranderingen
 • Holtedruk en veneuze drainage: azygos-systeem, craniale drainage, vena cava-syndroom
 • Diagnose en behandeling van de Vena cava superior en inferior.
 • Osteopathische diagnose en behandeling van het hartskelet, de hartkleppen en de hartholten.
 • Thoraco-abdominal diaphragma, uitwisselingsprocessen, hartfunctie, vloeistofdynamiek en ademhaling
 • Praktische implicaties voor veelvoorkomende specifieke klachten, zoals schouder-, heup- of temporo-mandibulaire problemen
 • De invloed van minimaal invasieve operatietechnieken op de druk in de lichaamsholten over korte en lange termijn.

Jo Buekens Werkt sinds 1994 in Luxemburg (Garnich) als zelfstandige osteopaat. Heeft in 1996 de 6-jarige deeltijdse osteopathieopleiding bij het College Sutherland (Antwerpen) afgesloten en in 1999 behaalde hij de D.O.-titel bij de Belgische Vereniging van Osteopathie. In Maart 2014 sloot hij zijn Master of Science (Osteopathy) bij de Donau Universiteit Krems (A) in samenwerking met de Wiener Schule für Osteopathie (A) af. Jo doseert sinds 1999 onder andere bij het College Sutherland (B, D), Wiener Schule für Osteopathie (A), Still-Academie (D), Verband Osteopathen Deutschlands, Still-learning Osteo (PL), Japanese Traditional Osteopathic College, Kobe (JPN)… Jo bracht 2 boeken uit: Osteopathische Diagnose und Behandlung (Hippokrates Verlag 2004) en Bone – The Best-Kept Secret (School of Bones Publisher and Promotion 10/2020. Daarnaast schreef hij meerdere artikels voor vaktijdschriften. Hij is mede-stichter van de Association Luxembourgeoise des Diplômés en Ostéopathie waar hij eerst secretaris was en daarna gedurende 5 jaar de voorzitter.

De rol van de druksystemen in het lichaam in de Osteopathie praktijk voor Kinderen en Volwassenen
Totaal
€ 925,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

5 jun t/m 8 jun 09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#548819
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
NOF
#2024
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
GNRPO-BCO
#548831
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28