Embryo in beweging – Het Embryo in ons

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Inleiding in een Dynamische (fenomenologische) Embryologie en Morfologie.
Dr Jaap van der Wal, arts, was tot zijn pensionering in 2012 universitair docent Anatomie en Embryologieaan de universiteit Maastricht met als specialisatie de functionele architectuur van bindweefsel(fascia) in het bewegingsapparaat. Op dit moment is zijn voornaamste bezigheid om, wereldwijd,via een cursus Embryo in Beweging – Het Embryo in ons (een fenomenologische embryologie), een wetenschappelijke menskunde te brengen die recht doet aan de mens als wezen van Geest en lichaam.
De bewegingswetenschappen en embryologie blijken door de begrippen vorm en beweging verbonden. Deze zijn even onlosmakelijk als ruimte en tijd, de basale en fundamentele polariteit van het menselijk lichaam en representeren het bestaan. Zo wordt: Embryo in Beweging tot Anatomie in beweging, tot functionele morfologie. Door de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie van het menselijk lichaam creëert Jaap van der Wal ook een verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit.


Doelstelling van de cursus:
Getracht wordt om tot het spirituele “zijn” van het menselijke embryo door te dringen en de verhoudingen tussen geest-ziel en lichaam aan het licht te brengen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteiten morfologie en wezenlijke driedeling van de mens in geest, ziel en lichaam (AT Still’s thema Men is Mind,Motion and Matter). Er wordt gekeken op micro en macrokosmos niveau van het lichaam, naar mens ontwikkeling en incarnatie. Het doel is het menselijke lichaam te laten zien als psychosomatische dynamiek en het als een levend organisme te begrijpen.Hiermee wordt onder meer het ‘brein-denken’(“Wij zijn ons brein”), op een wetenschappelijk onderbouwde manier, van zijn eenzijdige reductie bevrijd. Het “embryo in ons” toont ons het principe waarlangs het organisme tot zelf heling komt.

Inhoud van de cursus:
In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voortdurende metamorfose van vormen en vormprocessen (Gestaltung). De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een (voor)oefening voor latere fysiologisch een geestelijke processen (Das Seelische übtsich voraus, E. Blechschmidt). In deze fase zijn de processen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het embryo, en daarmee de mens, is in een empathisch evenwicht tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit schijnt wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de fundamentele twee-eenheid van geest en materie. De fenomenologische embryologie helpt ons te zien dat het menselijke lichaam een manifestatie is van lichaam én geest (dynamische morfologie). Mogelijke antwoorden op vragen zoals “waar komen wij vandaan?” worden gezocht. De hier gepraktiseerde fenomenologische zienswijze leidt tot een procesmorfologie die de beperkingen van de cartesiaanse anatomie overwint en het gehele lichaam als uitdrukking van de menselijke ziel ziet.
Jaap van der Wal MD is een graag geziene spreker op vele cursussen en congressen over de hele werelden zeker binnen de osteopathie. Door de toevoeging van onderwerpen uit de dynamische morfologie zoals polariteit en een uitweiding over de fascia als “orgaan van innerlijkheid”, is zijn gebruikelijke embryologie cursus hier ‘verruimd’ .Het betreft een theoretische cursus. Ter ondersteuning van het inzicht worden naast de voordrachtentekenoefeningen en bewegingsoefeningen gedaan.

Cursustijden:
Donderdag: 09.00 -17.30 uur en van 19.00 -21.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 09.00 -17.30 uur

Dr Jaap van der Wal, arts, was tot zijn pensionering in 2012 universitair docent Anatomie en Embryologieaan de universiteit Maastricht met als specialisatie de functionele architectuur van bindweefsel(fascia) in het bewegingsapparaat. Op dit moment is zijn voornaamste bezigheid om, wereldwijd,via een cursus Embryo in Beweging – Het Embryo in ons (een fenomenologische embryologie), een wetenschappelijke menskunde te brengen die recht doet aan de mens als wezen van Geest en lichaam.
De bewegingswetenschappen en embryologie blijken door de begrippen vorm en beweging verbonden. Deze zijn even onlosmakelijk als ruimte en tijd, de basale en fundamentele polariteit van het menselijk lichaam en representeren het bestaan. Zo wordt: Embryo in Beweging tot Anatomie in beweging, tot functionele morfologie. Door de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie van het menselijk lichaam creëert Jaap van der Wal ook een verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit.

Embryo in beweging – Het Embryo in ons
Totaal
€ 675,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

11 feb 2021 t/m 13 feb 2021 09:00 - 17:30

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#394864
Maximale punten: 23 Totaal uren: 23
NOF
Wordt aangevraagd
Maximale punten: - Totaal uren: -