Ketogeen dieet binnen de osteopathie praktijk

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Frank Zweedijk DO en Yannick Smidts DO

€ 1.095,00

Totaal

Module 1

9 okt t/m 10 okt
09:00 - 17:30

Module 2

20 nov t/m 21 nov
09:00 - 17:30

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Wordt aangevraagd NRO
Accreditatie NOF
28 uur / 28 punten
#0
Wordt aangevraagd GNRPO

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Motivatie voor deze cursus:
De osteopaat is in staat tot het leveren van hoogstaande patiëntenzorg op doelmatige, integere en betrokken wijze. Om in staat te zijn deze zorg te kunnen leveren worden in het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de osteopaat meerdere competenties aan de osteopaat toebedeeld. Ten aanzien van advisering van de patiënt meldt het BCP het volgende; Aansluitend op de diagnosestelling en de behandeling is de osteopaat in staat om de patiënt handelings-en gedragsadviezen (waaronder ook voedingsadviezen) aan te bieden die tot een algehele verbetering in de gezondheids-en welzijnssituatie van de patiënt leiden.
In de beleving van veel osteopaten en opleiders heeft de gemiddelde osteopaat te weinig kennis van de mogelijkheden van de verschillende leefstijlinterventies. Deze cursus geeft de osteopaat wat bagage over voeding en schijnt licht op de klinische (on)mogelijkheden en wetenschappelijke onderbouwing van het ketogene dieet bij veel voorkomende aandoeningen binnen de osteopathiepraktijk.

 

Leerdoelen cursus:
Middels deze cursus begrijpt de osteopaat het fysiologische mechanisme van het ketogeen dieet en hoe deze ingrijpt op de energiehuishouding, de hormonale status van de patiënt en de pathofysiologische ontstaansmechanismen van veel voorkomende welvaartsziekten. De osteopaat neemt kennis van de indicaties en contra-indicaties van deze interventie. Ook leert de osteopaat welke problemen zich gedurende het ketogene dieet kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden verklaard en hoe ze kunnen worden opgelost. De osteopaat leert op een betrouwbare manier metingen te verrichten en bloedparameters, ratio’s en questionnaires te beoordelen. Om de compliance van het ketogeen dieet te vergroten leert osteopaat gebruik te maken van de diensten van een ketocoach.

 

Docenten:
De cursus wordt gedoceerd door de osteopaten Frank Zweedijk D.O. en Yannick Smidts D.O. van KetoGroup. Ketogroup is een organisatie die coaches en osteopaten opleidt en ondersteunt in de begeleiding bij preventieve en/of therapeutische koolhydraatrestrictie en vasten.

Opzet van de cursus:

Dag 1: 9 oktober 2021

8.30 – 9.00 Ontvangst met koffie of thee
9.00 – 9.30 Inleiding: De opzet en doelstelling van de cursus wordt doorgenomen.
9.30 – 10.30 De geschiedenis en evolutie van het ketogeen dieet.
10.30 – 10.45 Koffie/thee
10.45 – 12.30 Diverse vormen van koolhydraatrestrictie, het ketogeen dieet en hun indicatiegebieden

PAUZE Heerlijke ketolunch

13.30-14.00 Glucose versus vetmetabolisme; Het belang van metabole flexibiliteit.
14.00-15.15 Chronische sluimerende ontsteking; Hoe kan het ontstaan en aan welke medische aandoeningen is het gelinkt?
15.15-15.30 Koffie/thee
15.30-16.30 Vasten en het Protocol Metabole Flexibiliteit: Wetenschappelijke achtergrond, effectiviteit en praktische toepassing.
16.30-17.00 Positionering, profilering en organisatie van de ketocoach in Nederland en België.

 

Dag 2: 10 oktober 2021

8.30 – 9.00 Ontvangst met koffie of thee
9.00 – 9.30 Meten is weten: Welke metingen, ratio’s en questionnaires kan een ketocoach gebruiken en hoe voer je ze zo betrouwbaar mogelijk uit?
9.30 – 10.30 De cholesterolmythe: Wanneer is het cholesterolprofiel écht zorgwekkend? Pathogenese hart- en vaatziekten in een notendop.
10.30 – 10.45 Koffie/thee
10.45 – 12.30 Het ketogeen dieet en epilepsie

PAUZE Heerlijke ketolunch

13.30 – 14.15 Compliance: Hoe zorg je ervoor dat de slagingskans van een koolhydraatarm dieet zo hoog mogelijk wordt?
14.15 – 15.15 Ketogeen dieet en neurodegeneratieve aandoeningen: De positieve invloed van het ketogeen dieet op diverse degeneratieve aandoeningen in de hersenen.
15.15 – 15.30 Koffie/thee
15.30 – 16.15 Diabetes reversal middels het ketogeen dieet: Wetenschappelijke inzichten in de werkzaamheid van het ketogeen dieet bij Diabetes type 2 én 1.
16.15 – 17.00 Fibromyalgie en het ketogeen dieet: Inzicht in de pathogenese van fibromyalgie en hoe het ketogeen dieet de ontstekingen kunnen verminderen.

 

Dag 3: 20 november 2021

8.30 – 9.00 Ontvangst met koffie of thee
9.00 – 9.45 Potentiële complicaties ketogeen dieet: De meest voorkomende complicaties en de mogelijkheden deze op te lossen.
9.45 – 10.30 Stress, beweging en slaap: Welke invloed hebben andere leefstijlfactoren op ons metabolisme?
10.30 – 10.45 Koffie/thee
10.45 – 12.30 Het microbioom en het ketogeen dieet: Wat is het microbioom, wat kan het verstoren en waarom is het ketogeen dieet zo effectief het te herstellen?

PAUZE Heerlijke ketolunch

13.30 – 14.15 Ketogeen dieet bij PCOS en infertiliteit: Het ketogeen dieet vermindert insulineresistentie en hiermee de onderliggende pathogenese van PCOS.
14.15 – 15.15 Ketogeen dieet binnen de sport: Waarom en wanneer is het ketogeen dieet geïndiceerd bij sporters?
15.15 – 15.30 Koffie/thee
15.30 – 16.30 Klassikale intake van een nieuwe cliënt
16.30 – 17.00 Evaluatie van de intake en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Dag 4: 21 november 2021

8.30 – 9.00 Ontvangst met koffie of thee
9.00 – 9.45 Het ketogeen dieet en migraine: Onderzoek laat zien dat migraine een sterke metabole pathogenese kent. Het ketogeen dieet biedt mogelijkheden tot preventie en herstel.
9.45 – 10.30 Het ketogeen dieet en de schildklier:
10.30 – 10.45 Koffie/thee
10.45 – 12.30 Het ketogeen dieet en MS

PAUZE Heerlijke ketolunch

13.30 – 14.15 Ketogeen dieet bij kanker: Waarom het ketogeen dieet zo effectief is om kanker te voorkomen en de kans op genezing te verhogen.
14.15 – 15.15 Prikkelbare darm syndroom en het ketogeen dieet: Het ketogeen dieet als pseudoniem voor het Fodmap-dieet.
15.15 – 15.30 Koffie/thee
15.30 – 16.45 Positieve coaching methodieken
16.45 – 17.00 Evaluatie

 

Docenten:
Frank Zweedijk D.O. en Yannick Smidts D.O.

 

CV Frank Zweedijk:
• Afgestudeerd aan de IAO in 1994.
• Werkzaam als osteopaat sinds 1994.
• Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
• Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
• Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting)
• Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
• Certificaat “LCHF in Clinical Practice Online Training”.
• Afrondende fase opleiding tot eerste (wereldwijde) lichting Nutrition Network  Practitioners.
• Organisator en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker” voor nascholingsinstituut SAMA.
• Publicatie “Corona en uw immuniteit” via Nieuwsbrief Pro Osteo 2020.
• Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/frank-zweedijk

 

CV Yannick Smidts:
• Afgestudeerd aan de IAO in 2005.
• Werkzaam als osteopaat in Antwerpen sinds 2005.
• Werkzaam als osteopaat in Osteopatisch Centrum Middelburg (NL) sinds 2006.
• Personal trainer 2000-2006.
• Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
• Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
• Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting).
• Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
• Organisator (SAMA) en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker”.
• Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/yannick-smidts

Cursuslocatie