“Leefstijlbegeleiding binnen de osteopathiepraktijk”

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Frank Zweedijk DO en Yannick Smidts DO

€ 0,00

Per jaar

Module 1

9 sep 2022 t/m 10 sep 2022
09:00 - 17:30

Module 2

21 okt 2022 t/m 22 okt 2022
09:00 - 17:30

Module 3

2 dec 2022 t/m 3 dec 2022
09:00 - 17:30

Module 4

6 jan 2023 t/m 7 jan 2023
09:00 - 17:30

Module 5

10 feb 2023 t/m 11 feb 2023
09:00 - 17:30

Module 6

31 mrt 2023 t/m 1 apr 2023
09:00 - 17:30

Module 7

5 mei 2023 t/m 6 mei 2023
09:00 - 17:30

Module 8

23 jun 2023 t/m 24 jun 2023
09:00 - 00:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Wordt aangevraagd NRO
Wordt aangevraagd NOF
Wordt aangevraagd GNRPO

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Let op! Prijs van deze cursus volgt nog!

Motivatie voor deze cursus:

De osteopaat is in staat tot het leveren van hoogstaande patiëntenzorg op doelmatige, integere en betrokken wijze. Om in staat te zijn deze zorg te kunnen leveren worden in het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de osteopaat meerdere competenties aan de osteopaat toebedeeld. Ten aanzien van advisering van de patiënt meldt het BCP het volgende; Aansluitend op de diagnosestelling en de behandeling is de osteopaat in staat om de patiënt handelings-en gedragsadviezen (waaronder ook voedingsadviezen) aan te bieden die tot een algehele verbetering in de gezondheids-en welzijnssituatie van de patiënt leiden.
In de beleving van veel osteopaten en opleiders heeft de gemiddelde osteopaat te weinig kennis van de mogelijkheden van de verschillende leefstijlinterventies. Deze cursus geeft de osteopaat kennis omtrent de invloed van alle componenten van leefstijl op de gezondheid van de osteopathiepatiënt en geeft hem of haar houvast bij het adviseren van een op maat gemaakt leefstijladvies.

 

Leerdoelen cursus:

• Algemeen: Na deze cursus heeft osteopaat een beter inzicht in de invloed van leefstijl op de gezondheid en weet hoe belangrijk het is dat patiënt hiervan op de hoogte wordt gebracht en begeleiding wordt geboden. Begrippen als onder andere laaggradige ontsteking, insuline resistentie, burn-out, ketose, autofagie, PTSS, HIIT, slaap-apneu en slaapdeprivatie worden beter doorgrond. Osteopaat kent het effect van vele leefstijlinterventies en weet welke therapeuten hierbij ondersteuning kunnen bieden. Osteopaat leert hoe alle leefstijlinvloeden hun uitwerking kunnen hebben op het microbioom en welke rol deze speelt in de pathogenese van veel voorkomende aandoeningen binnen de osteopathiepraktijk.

• Voeding: Middels deze cursus begrijpt de osteopaat het nut van gezonde voeding en kan deze een gepast advies geven hoe iedere patiënt individueel het beste zou kunnen eten in zijn of haar specifieke situatie. Osteopaat is op de hoogte van de meest geadviseerde diëten en weet welke strategie te kiezen in het belang van patiënt. De osteopaat kent na deze cursus het fysiologisch effect van vasten en weet wanneer het als interventie het beste kan worden ingezet. Osteopaat weet welke bijwerkingen of complicaties kunnen optreden bij verschillende voedingsstrategieën en hoe deze kunnen worden geïnterpreteerd en hersteld. De osteopaat leert hoe welke voeding ons microbioom het beste ondersteunt.

• Stressvermindering: Na deze cursus is de osteopaat op de hoogte van de verschillende methodieken van stressreductie die patiënt zo nodig zelf kan toepassen. Osteopaat weet naar wie in zijn of haar regio kan worden verwezen ter ondersteuning van de gekozen methode. Osteopaat leert stress meetbaar te maken en is op de hoogte van methoden voor het vergroten de aandachtspanne en de mate van zelfreflectie.

• Slaap: De osteopaat leert over de verschillende fases van de slaap en over de gezondheidsimpact van slaapdeprivatie en slaap-apneu. Geleerd wordt hoe slaapbehoefte verandert met de leeftijd, hoe en waar je de kwaliteit van slaap kunt (laten) meten en welke niet-medicamenteuze mogelijkheden er bestaan om slaap te bevorderen.

• Beweging: Osteopaten weten veel over beweging. Onze kennis van het effect van actief bewegen is echter onderbelicht. In de cursus wordt aandacht besteed aan de invloed van actief bewegen op o.a. insuline resistentie, systemische inflammatie en de prevalentie van veel voorkomende welvaartsaandoeningen. Osteopaat leert dat ook spieren cytokines produceren die pro- en anti-inflammatoire effecten op het lichaam kunnen hebben. De cursus geeft inzicht in het belang van dagelijks bewegen en belicht tevens de specifieke gezondheidsvoordelen van bepaalde trainingsmethodieken

 

Inhoud cursus leefstijladvies binnen de osteopathiepraktijk:

1. Weekend 1: Leefstijl algemeen; 9 en 10 september 2022
1.1. Allostasis
1.2. Opfrissing pathogenese leefstijl-gerelateerde aandoeningen
1.3. Anamnese en aanvullend onderzoek in de praktijk

 

2. Weekend 2: Voeding algemeen; 21 en 22 oktober 2022
2.1. Basiskennis voedingsleer
• Macronutriënten
• Micronutriënten
• Calorieën
• De Cholesterolmythe
• Meten is weten
• Invloed van voeding op onze hormonen met speciale aandacht voor insuline
2.2. Principes, toepassingen en science van paleodieet
2.3. Principes, toepassingen en science van Whole food plant based diet
2.4. Principes, toepassingen en science Pegan dieet
2.5. Principes, toepassingen en science FODMAP-en histaminearm dieet
2.6. Inleiding ketodieet en vasten

 

3. Weekend 3: Ketodieet en vasten; 2 en 3 december 2022
3.1. De geschiedenis van het ketogeen dieet
3.2. Verschillende vormen van het ketogeen dieet
3.3. Toepassingen op leefstijl/welvaartziekten
3.4. Aanvullende testen/onderzoek in de praktijk
3.5. Opstellen van een ketogeen voedingsplan
3.6. Wat is vasten en welke verschillende vormen van vasten onderscheid men?
3.7. Fysiologische effecten van vasten.
3.8. Welke leefstijl- en welvaartziekten lenen zich het beste voor vasten?
3.9. Opstellen van een vasten plan
3.10. Ketogeen dieet en vasten combineren
3.11. Optimaliseren, Compliance, door goede voorlichting en begeleiding

 

4. Weekend 4: Darmgezondheid en het microbioom; 6 en 7 januari 2023
4.1. Het immuunsysteem en de darm
4.2. Welke ziekten starten in de darm
4.3. Wat is het microbioom
4.3.1. Samenstelling darmflora
4.3.2. Relatie darmflora en familie
4.3.3. Wat beschadigt onze darmflora?
4.3.4. De gut-brain connection
4.3.5. Hoe de darmflora onderzoeken?
4.3.6. Behandelplan herstel darmflora en darmwand

 

5. Weekend 5: Stressreductie; 10 en 11 februari 2023
5.1. Stress, het autonoom zenuwstelsel en onze hormonen
5.2. Invloed van stress en PTSS op welvaartziekten
5.3. Symptomen van stress en PTSS
5.4. Hoe kan je stress meten?
5.5. Behandelmethoden PTSS uitgelicht
5.6. Methodieken stressreductie leefstijl
5.7. Kennis en toepassingen in ontspanningsoefeningen
5.8. Methoden en toepassingen voor aandacht en zelfreflectie

 

6. Weekend 6: Bewegen en slaap; 31 maart en 1 april 2023
6.1. Bewegen
6.1.1. Invloed van krachttraining, uithouding en HIIT op onze hormonen en AZS
6.1.2. Metingen in de praktijk: uitvoering en interpretatie
6.1.3. Kracht, uithouding, snelheid bij bepaalde ziektebeelden
6.1.4. Hoe stel je een effectief beweegplan op?
6.2. Slaap
6.2.1. Wat is slaap?
6.2.2. Slaap bij kinderen, volwassenen en senioren
6.2.3. Wat verstoort je slaap
6.2.4. Invloed van slaap op neuro-endocrien en Leefstijl/welvaartziekten
6.2.5. Slaapstoornissen bij volwassenen en kinderen
6.2.6. Onderzoeken
6.2.7. Slaaphygiëne en therapie

 

7. Weekend 7: Communicatie en coaching-technieken; 5 en 6 mei 2023
Je leefstijl veranderen zit vol met moeilijkheden en valkuilen. Iemands leefstijl veranderen moet een duurzaam project zijn. Voor dit weekend nodigen we één of meerdere coaches uit om strategieën te ontwikkelen hoe we onze patiënten optimaal kunnen begeleiden tijdens hun weg van de leefstijlverandering. Dit is een essentieel weekend wat het al dan niet slagen van leefstijlinterventies voor een belangrijk deel zal bepalen.

 

8. Weekend 8: Integratie; 23 en 24 juni 2023
Hoe brengen we al deze leerstof in de praktijk? Dit weekend wordt er uitgebreid aan patiëntenbespreking gedaan. Er worden patiënten uitgenodigd om klassikaal te bespreken en de praktijk in te oefenen.
Tijdens de opleidingen worden er ook kleine opdrachten aan cursisten gegeven die de werking van ons als leefstijlcoach moeten verbeteren en vergemakkelijken. Deze opdrachten worden toegelicht en besproken.

 

Docenten cursus “Leefstijlbegeleiding binnen de osteopathiepraktijk”:

Frank Zweedijk D.O.-MRO en Yannick Smidts D.O.-MRO

CV Frank Zweedijk:
• Afgestudeerd aan de IAO in 1994.
• Werkzaam als osteopaat sinds 1994.
• Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
• Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
• Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting)
• Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
• Certificaat “LCHF in Clinical Practice Online Training”.
• Afrondende fase opleiding tot eerste (wereldwijde) lichting Nutrition Network Practitioners.
• Organisator en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker” voor nascholingsinstituut SAMA.
• Publicatie “Corona en uw immuniteit” via Nieuwsbrief Pro Osteo 2020.
• Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/frank-zweedijk

CV Yannick Smidts:
• Afgestudeerd aan de IAO in 2005.
• Werkzaam als osteopaat in Antwerpen sinds 2005.
• Werkzaam als osteopaat in Osteopatisch Centrum Middelburg (NL) sinds 2006.
• Personal trainer 2000-2006.
• Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
• Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
• Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting).
• Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
• Organisator (SAMA) en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker”.
• Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/yannick-smidts

Cursuslocatie