Masterclass Positional Spine en Joint Alignment Medicine | Restoring the biotensegrity of the body

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Dr. Eppe Keizer MD PhD, arts musculoskeletale geneeskunde, Dr Eric B. Bongartz, MD, PhD, neurochirurg np, arts musculoskeletale geneeskunde, Gerbrich Potma-Dijkhuis, Msc PSAM, Feiko Mollema, Msc, DO en PSAM

€ 4.250,00

Totaal

Module 1

6 sep t/m 7 sep
09:00 - 17:00

Module 2

4 okt t/m 5 okt
09:00 - 17:00

Module 3

1 nov t/m 2 nov
09:00 - 17:00

Module 4

29 nov t/m 30 nov
09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Wordt aangevraagd NRO
Wordt aangevraagd NOF
Wordt aangevraagd GNRPO

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

De filosofie van de Dr Eppe Keizer methode, een non-mechanisch concept

Voor mij is belangrijk dat fascia fibrillen kunnen contraheren, per acuut. Het werd mij steeds aannemelijker dat een wervel scheef staat door een contractie in het fasciale systeem ergens in het bewegingssegment.

Waarom gaat fascia contraheren en trekt een wervel scheef en waarom blijft dit bestaan? Het lichaams bewustzijn streeft toch immers naar herstel?

Er is een verstoring opgetreden in het energetische veld van het bewegingssegment en de fascia is daar heel gevoelig voor. Die verstoring kan van buitenaf komen (aanrijding, val van de trap) of van binnenuit (overbelasting, rot opmerking van je partner).

Elke wervel, elk gewricht heeft zijn eigen bewegingssoftware binnen het zenuwstelsel. Met de fascia contractie wordt de wervel buiten het bereik van de segment software geplaatst en daar gefixeerd.

Het segment heeft nu een input van buitenaf nodig om dit te doorbreken.

Ook werd mij duidelijk dat het myofasciale systeem zich gedraagt als een grote zak met polystyreen korreltjes, zoals in de zitzak. Deze laat zich volledig vervormen, totdat je er druk op zet, dan wordt het “beton”, oftewel niet meer vervormbaar. Dat omslagpunt van vervormbaar naar vast is heel belangrijk en een wezenlijk deel van mijn methode.

Bij een niet belastte wervelkolom, de patiënt ligt, is met een heel geringe input op de fascia de scheefstand te veranderen en het segment te deblokkeren.

Waaruit bestaat dan die geringe input?

 

De aard van de input op het fascia systeem

Hiervoor zijn drie dingen belangrijk: Intentie en aandacht en richting

Intentie en aandacht hebben een hoge energetische potentie voor creatie.

Met de intentie maak je contact met het lichaamsbewustzijn dat naar herstel streeft, de intentie is de wens tot verandering, de duim of vinger geeft de gewenste richting aan en de aandacht laat het gebeuren.

Het bewegingssegment wordt nu weer herkend door de software en “draait weer mee”. De energetische balans is hersteld.

Maar er gebeurt meer dan een effect alleen op het behandelde bewegingssegment of gewricht. Perifeer van het behandelde bewegingssegment of gewricht vinden ook veranderingen plaats. Bijvoorbeeld een behandeling van een kniegewricht kan ter plekke een gestoorde schouderfunctie veranderen. Behandeling van een verstoorde enkelfunctie bij een fibula translatie kan een gestoorde CWK rotatie opheffen.

Deze effecten zijn het beste te verklaren binnen het algoritme van de biotensegrity

 

De hoofdoelen van deze cursus zijn:

  • Het kennis maken met de positie diagnostiek van het bekken, de wervels, de schedel en de grote gewrichten.
  • Inzicht verkrijgen dat de gevonden afwijkingen veroorzaakt worden door contracties in het myofasciale systeem en dat deze contracties met gerichte aandacht en minimale input zijn op te heffen, hetgeen te controleren is aan de herstelde positie.
  • Inzicht verkrijgen dat elk gewricht een grote invloed heeft op de gezonde biotensegrity van het lichaam.

Het doel van de cursus is dan ook om inzicht te geven in de mechanismen van de bekkentorsie en de invloed van een bekkentorsie op de wervelkolom en van de daar uitvloeiende behandeling, inzicht in het bepalen van de posities van de individuele segmenten van de wervelkolom in het drie assen stelsel en de behandeling daarvan, inzicht in het bepalen van de onderlinge verhouding van de delen van de grote gewrichten en de behandeling daarvan. De behandeling is gericht op het herstel van de biotensegrity van het totale systeem.

 

Deze cursus wordt gegeven in 4 segmenten van elk 2 dagen:

Segment 1 zal beginnen met een inleiding en een overzicht van de filosofie achter de Eppe Keizer methode.

Segment 1 en 2 zullen gewijd zijn aan de problematiek van de bekkeninstabiliteit, de lage rug en de thoracale wervelkolom.

In segment 2 wordt ook een begin gemaakt met de whiplash problematiek en nek- hoofdpijn klachten.

In segment 3 wordt dit verder uitgewerkt en hierin worden ook de grote gewrichten met hun afwijkingen behandeld.

In segment 4 wordt de behandeling van afwijkingen in de longitudinale as uitgebreid, gaan we in op de speciale relatie van de bekkenuitgang met de coccygodinie, leren we een oefening ter voorkoming van recidieven.

Tussen de segmenten is voldoende ruimte om het geleerde te oefenen

 

Segment 1:

Inleiding

Filosofie

Diagnostiek en behandeling van de bekkentorsie

Diagnostiek en behandeling van de gevolgen van de bekkentorsie in de LWK en TWK

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de sagittale as van de LWK en TWK

 

Segment 2:

Diagnostiek en behandeling van de translaties in de SI- gewrichten

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de sagittale as van de CWK

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de longitudinale as van de LWK en TWK

 

Segment 3:

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de longitudinale as van de CWK

De whiplash anamnese lijst

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de posities van de atlas en schedel en onderkaak.

De heup, knie en enkel

De schouder, elleboog en pols

 

Segment 4:

Behandeling van de afwijkingen in de longitudinale as voor gevorderden.

Diagnostiek en behandeling van de afwijkingen in de transversale as

Behandeling van rib problematiek vertebraal en sternaal

Coccygodinie , de verstuiking van het sacrospinale ligament

(Behandeling mee gekomen eigen patiënt)

Specifieke Rebalancing oefening voor de gehele wervelkolom en het bekken

 

Docenten:

Hoofddocent: Dr Eppe D. Keizer, MD, PhD, arts musculoskeletale geneeskunde

Co docenten:

Dr Eric B. Bongartz, MD, PhD, neurochirurg np, arts musculoskeletale geneeskunde

Gerbrich Potma-Dijkhuis, Msc PSAM

Feiko Mollema, Msc, DO, PSAM

Elk segment zal door de hoofddocent gegeven worden met tenminste 1 co docent

Cursuslocatie