ADVANCED COURSE ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

8-9 november 2023

+

7-8 december 2023

De osteopaat is ook voor mensen met psychosomatische en (milde) psychiatrische klachten een vertrouwde behandelaar. Dit betekent dat hij/zij steeds vaker geconfronteerd wordt met hulpvragen die het strikt somatische domein overstijgen. Logischerwijze verhoogt dit de noodzaak aan wetenschappelijk onderbouwde kennis, doelgerichte vaardigheden  en bijkomende competenties  met betrekking tot het ruime domein van psychologie, psychosomatiek en trauma.

Na het volgen van de basiscursus Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk (PPOP) willen collega’s vaak meer leren kennen en begrijpen maar vooral ook beter kunnen toepassen. Deze Advanced Course PPOP komt hieraan tegemoet en is zowel verdiepend als praktisch opgezet. Gewapend met de opgedane trans-disciplinaire kennis en bril voor geïntegreerd lichaamswerk uit de basiscursus, richten we ons nu concreter op de integratie in de osteopatische praktijk.

Dit doen we aan de hand van vier heldere doelstellingen: 1) het verder uitdiepen van het ontwikkelingsdynamische modeluit de basiscursus, 2) het verkennen van nieuwe, interessante research topics gerelateerd aan psychosomatiek en trauma en 3) de vertaalslag naar concrete hands-on technieken voor het (myofasciale) lichaam. Tot slot 4), kijken we aan de hand van eigen casuïstiek van deelnemers naar verschillende klinische beelden (bijv. angst, depressie, autisme, borderline of trauma maar ook stress en SOLK). Daarbij leren we hoe een somatopsychisch stappenplan binnen de osteopathie eruit kan zien. Doorlopend besteden we aandacht aan praktische vragen zoals hoe samenwerken met andere zorgverleners binnen de GGZ, wat en wanneer communiceren, het belang van vroeg-detectie en -last but not least- waar ligt een mogelijke unieke meerwaarde van de osteopathie?

 

Beknopte inhoud (onder voorbehoud)

Dag 1

 • Herhalen en verdiepen: ‘Het gelaagde lichaam: de normale ontwikkeling’
 • Research topics: ‘Van lichaams- naar zelfbewustzijn: prenatale invloeden tot en met de eerste 1000 dagen’
 • Praktijk: hands-on technieken ifv perceptief, ‘waarnemend’ lichaamswerk
 • Thematische casuïstiek ‘depressie’:Leren voelen…wanneer de spiegel troebel bleef’

 

Dag 2

 • Herhalen en verdiepen: ‘Het gelaagde lichaam: verstoringen en psychopathologie’
 • Research topics:Bewustzijn en brein: het belang van afstemming en visualisatie in therapie; invloed van slaap en meditatie; subtiele blokkades in het grove lichaam en omgekeerd’
 • Praktijk: hands-on technieken ifv restoratief, ‘herstellend’ lichaamswerk
 • Thematische casuïstiek ‘complex trauma’:Toch helen…hoewel er enkel onveiligheid was.’

Dag 3

 • Herhalen en verdiepen:Werken met een ontwikkelingsdynamisch behandelsjabloon’
 • Research topics: ‘Het onbewuste in therapie: werken in een veld vol processen en patronen; overdracht en (tegen-)overdracht; (inter-)generationeel trauma’
 • Praktijk: Hands-on technieken ifv vitaliserend lichaamswerk
 • Thematische casuïstiek ‘Angst’: ‘Durven loslaten…wanneer binnen weer naar buiten mag en omgekeerd’

Dag 4

 • Herhalen en verdiepen: ‘Werken met het vier kwadrantenmodel voor anamnese en diagnose’
 • Research topics: ‘Anders leren kijken: nieuwe visies op ontstaan, functie en behandeling van psychopathologie; Hechten en houden: wanneer aanklampende en herstelgerichte zorg eerst moet; Anders leren spreken in therapie: helpen woorden altijd?
 • Praktijk: Wat als er geen woorden zijn? Mentaliserend lichaamswerk in de osteopathie
 • Thematische casuïstiek ‘Paniek’:Helpen sprekenwanneer de ander zweeg’

 

Docent

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als osteopaat D.O en als lichaamsgericht, psychodynamisch psychotherapeut. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en osteopaat werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over diverse facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen en ook beleidsmatig actief, o.a. binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een derde druk en verscheen onlangs in Engelstalige versie bij Routledge (voorjaar 2020).

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij universitair docent aan de Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina) waarin het thema  van geïntegreerd lichaamswerk EBW® meer praktisch uitgewerkt wordt.

ADVANCED COURSE ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’
Totaal
€ 895,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

8 nov 2023 t/m 9 nov 2023 09:00 - 17:00
7 dec 2023 t/m 8 dec 2023 09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#472901
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
NOF
#0
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
GNRPO-BCO
Wordt aangevraagd
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28