Postgraduate osteopathie bij kinderen 2021-2022

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
René Zweedijk DO, Christophe Tylleman, Anja Caers, Sander Kales, Sabine Cartrysse, Laurie Kolfoort DO, Cindy de Nooijer, Terence Dowling DO, Geert Achterkamp, Inez de Meester, Frank Vermeule DO en Jorick Beijers

€ 3.550,00

Per jaar

Module 1

17 sep 2021 t/m 18 sep 2021
08:30 - 17:00

Module 2

26 nov 2021 t/m 27 nov 2021
08:30 - 17:00

Module 3

17 dec 2021 t/m 18 dec 2021
08:30 - 17:00

Module 4

14 jan t/m 15 jan
08:30 - 17:00

Module 5

11 mrt t/m 12 mrt
08:30 - 17:00

Module 6

29 apr t/m 30 apr
08:30 - 17:00

Module 7

20 mei t/m 21 mei
08:30 - 17:00

Module 8

24 jun t/m 25 jun
08:30 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NRO
112 uur / 112 punten
#424449
Accreditatie NOF
136 uur / 136 punten
#20212022
Accreditatie GNRPO
70 uur / 70 punten
#20222023

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

De postgraduate osteopathie bij kinderen bevat 16 cursussen verdeeld over een gelijk aantal weekenden. Daarnaast zijn er, e-learningen ter voorbereiding op de cursussen en een viertal stagedagen en leidt tot het behalen van het diploma osteopathie bij kinderen. De zelfstudie voor deze postgraduate cursussen betreft 35 uur per jaar.  Osteopaten die in het bezit zijn van dit diploma kunnen lid worden van het Europees Genootschap voor kinderosteopathie (EGKO). Panta Rhei werkt intensief samen met opleidingen in andere Europese landen te bevordering van het niveau van de osteopathie bij kinderen.

Binnen de basisopleiding osteopathie wordt er weinig aandacht besteed aan de specifieke behandeling van de baby en het kind. Binnen het huidige Beroeps competentie profiel wordt de specifieke behandeling van de baby en het kind verwezen naar de nascholingen. De postgraduate cursussen osteopathie bij kinderen belichten alle aspecten van de behandeling van het kind. Er wordt in gegaan op de specifieke osteopatische aspecten maar ook de klassiek medische aspecten krijgen veel aandacht. Een osteopaat is medisch geschoold en pakt de problemen specifiek osteopatische aan. Een osteopaat moet in staat zijn werk in heldere bewoordingen te onderbouwen en te motiveren. De opleiding bestaat uit twee jaar van een achttal twee daagse modules ieder.

De opleiding is een must voor die osteopaten die op een gedegen wijze kinderen in hun praktijk willen en kunnen behandelen. U leert herkennen, behandelen, zelfstandig denken en medische verantwoordelijkheid te dragen voor uw handelen.

*** Informatie gaat verder onder de filmpjes ***

Postgraduate cursus 1 t/m 8 

Het eerste jaar bestaat uit een achttal cursussen die gericht zijn op de zwangerschap, de bevalling en de pasgeborene.

Postgraduate cursus 1: Inleiding in de osteopathie bij kinderen
17-18 september 2021
De eerste cursus staat in het teken van de inleiding van de osteopathie bij kinderen. U krijgt uitleg over de opbouw van de opleiding, het verloop van de stages en het door de opleiding gehanteerde behandelprotocol.
Verder staat op het programma: verbening van het cranium, hedendaagse inzichten over de behandeling van het cranium, welke technieken bij kinderen, de vagus doctrine.
Doelen van dit weekend:

 • Begrijpen en uit kunnen leggen wat we als osteopaat voor baby’s en kinderen kunnen betekenen.
 • De ontwikkeling van het neuro cranium kennen en de betekenis die dit heeft voor de behandeling van de baby schedel.

Docenten René Zweedijk, Christophe Tylleman

Postgraduate cursus 2: Inleiding in de osteopathie bij kinderen
26-27 november 2021

De tweede cursus staat in het teken van het adviseren van de zwangere vrouw. Er wordt aandacht besteed aan keuzes met betrekking tot de bevalling en hoe je als osteopaat de moeder kan helpen om haar eigen keuzes te maken. Ook wordt in deze module uitgebreid stil gestaan bij onderzoek van een pasgeborene, en waar je op moet letten, safety. Dag twee van dit weekend staat in het teken van embryologie en morfodynamica, hoe ontstaan de verschillen- de structuren in ons lichaam en wat betekent dit voor ons onderzoek en behandeling.
Doelen van dit weekend:

 • De zwangere vrouw kunnen adviseren met betrekking tot keuzes rond de bevalling.
 • Weten hoe het onderzoek van een pasgeborene uitgevoerd kan worden.
 • Kennis van de embryologie en morfodynamica en de manier waarop we daarmee kunnen werken bij de behandeling van het kind.

Docenten: Anja Caers en Sander Kales

Postgraduate cursus 3: Inleiding in de osteopathie bij kinderen De zwangerschap en de behandeling van de zwangere vrouw.
17-18 december 2021
Dit gehele weekend staat in het teken van de zwangerschap. Welke veranderingen in het lichaam van de zwangere vrouw vinden er plaats. Op welke manier kunnen we daarbij het lichaam van de zwangere vrouw ondersteunen en behandelen. En be- langrijk wanneer is er sprake van een rode vlag en dienen we de zwangere door te sturen.
Doel van het weekend:

• Het kunnen onderzoeken en be handelen van de zwangere vrouw.

Docent: Sabine Cartrysse

Postgraduate cursus 4: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: De bevalling
14-15 januari 2022 

In deze cursus wordt de impact van de bevalling op de pasgeborene besproken, wat is de invloed van de ligging en afgelegde weg tijdens de bevalling op de mogelijke dysfuncties die je vindt in het lichaam van
de baby. Deze dysfuncties kunnen we behandelen door middel van de prin- cipes van Balanced Ligamenteous Tensions. Dit hele weekend wordt er veel praktisch geoefend met deze principes, er zijn twee docenten aanwezig om met jou mee te voelen en je zo te helpen om deze principes goed onder de knie te krijgen.

Doelen van het weekend:

 • Dysfuncties ontstaan door de geboorte kunnen behandelen door middel van BLT.
 • BLT kunnen toepassen op verschillende dysfuncties zowel bij pasgeborene als kinderen en volwassenen.

Docenten:Laurie Kolfoort en Cindy de Nooijer

Postgraduate cursus 5: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Perinatale Psychologie
11-12 maart 2022
De zwangerschap en geboorte hebben een grote invloed op de ontwikkeling en het latere functioneren van het kind. Tijdens deze module wordt ingegaan op de directe aspecten van de zwangerschap en geboorte en leren we dit bij het kind herkennen en behandelen.Er wordt in gegaan op trauma’s die kunnen ontstaan al tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de geboorte. Deze module wordt gegeven in het Engels.

Doel van het weekend:
• Begrip hebben van de pre en perinatale invloeden op de ontwikkeling van het kind.

Docent: Terence Downling DO MD

Postgraduate cursus 6: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerale problemen bij kinderen
29-30 april 2022
Tijdens dit weekend wordt er uitgebreid stil gestaan bij het digestieve systeem van de baby. Normale en abnormale fysiologie van de spijsvertering, de invloed van borstvoeding, flesvoeding en vaste voeding. Reflux, darmproblematiek en borstvoedings- advisering komen aan bod. Daar naast zal er door middel van casu- istiek praktijk gegeven worden over het onderzoeken en behandelen van deze digestieve problemen bij een baby.

Doelen van dit weekend:

 • Uitgebreide kennis en mogelijkheid tot advisering over digestieve problemen bij baby’s
 • Het kunnen onderzoeken en behandelen van digestieve problemen bij baby’s.

Docenten: Anja Caers en René Zweedijk

Postgraduate cursus 7: Inleiding in de osteopathie bij kinderen:  neurocranium en EHBO bij kinderen
20-21 mei 2022
In dit lesweekend wordt het belang van het membraneus systeem bij het kind bestudeerd en met welke praktische technieken kunnen we dit beïnvloed- den. Ook wordt er ingegaan op de manier waarop je een plagiocephalie kunt behandelen. Er is een halve dag ingepland voor EHBO en Reanimatie bij kinderen en baby’s. De andere halve dag wordt besteed aan het bespreken van de motorische ontwikkeling van de baby, wat is normaal en wanneer is iets een abnormale ontwikkeling. Door middel van filmpjes observeren we de motoriek van de baby.

Doelen van dit weekend:

 • Het kunnen onderzoeken en behandelen van het membraneus systeem.
 • De aanpak van een baby met een plagiocephalie.
 • EHBO en reanimatie kunnen toepassen bij kinderen en baby’s.
 • De motorische ontwikkeling kennen van een baby en weten wat normale en afwijkende motoriek is.

Docenten: Geert Achterkamp DO, Margriet van Hoeve ( EHBO)

Postgraduate cursus 8: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Ontwikkelingspsychologie en Behandeling van moeders en baby’s
24-25 juni 2022

Tijdens het laatste weekend van jaar 1 wordt nog aandacht besteed aan de ontwikkelingspsychologie. Het thema van deze lesdag is persoonlijkheids- ontwikkeling. Er wordt begonnen met het bespreken van de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind door middel van verschillende theorieën. Het ontstaan van hechtingsrelaties wordt besproken en het belang hier- van op de algehele ontwikkeling van het kind en de gevolgen voor de per- soonlijkheidsontwikkeling. In de middag is er aandacht voor casuïstiek, in kleine groepjes wordt er casuïstiek besproken en daarna met de hele klas gedeeld.

De laatste dag staat volledig in het teken van het behandelen van ba- by’s en zwangere. In groepjes van 4 à 5 studenten worden er echte pa- tiëntjes onderzocht en behandelt waarna een korte terugkoppeling voor de hele groep volgt dit alles on- der begeleiding van de docent.

Doelen van dit weekend:

 • Kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie van een kind.
 • Praktisch leren onderzoeken en behandelen van patiëntjes.

E-learning
Tijdens de elearning worden er in lessen van ongeveer een uur theoretische thema’s behandeld. Deze lessen vinden plaats ter voorbereiding van de cursussen. Hierdoor kan er tijdens de cursussen meer aandacht aan de praktijk worden besteed. Lessen worden live gegeven doch worden ook op genomen waardoor ieder ze later kan in- of herhalen.

Tweede jaar
Het tweede jaar bestaat uit een aantal cursussen die allemaal een specifiek deel van de osteopathie bij kinderen belichten.

Postgraduate cursus 9: Inleiding in de osteopathie bij kinderen:Orthodontie en viscerale osteopathie bij kinderen
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze cursus gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docent: Frank Vermeule DO

Postgraduate cursus 10: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerale problemen bij kinderen, orthodontie en centrale pees
De eerste dag gaan we in op viscerale problemen bij kinderen. Welke problemen van het spijsvertering systeem zien we, wat is de rol van voeding, wat is de osteopatische benadering? Verder staan op programma; obstipatie, incontinentie, enuresis nocturna.
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze cursus gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docenten zijn Anja Caers DO en Frank Vermeule DO

Postgraduate cursus 11: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerocraniun
In deze cursus gaan we in op alle aspecten van het viscerocranium. Alle bostukken worden behandeld en we gaan in op de specifieke aspecten van het viscerocranium bij het kind.
Docent: Geert Achterkamp DO

Postgraduate cursus 12: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: K.N.O , Ophthalmologie, Neuro endocrino immunologie
Keel- , neus- en oorproblematiek zijn veel voorkomende problemen bij het kind. Anatomie, osteopatische aandachtspunten en een herhaling van de technieken betreffende het K.N.O. komen dit weekend uitgebreid aan bod.
De tweede dag staat in het teken van het stress systeem en de rol van het autonome zenuwstelsel hierin. Hoe onderzoeken we dit en hoe behandelen we dit?
Docenten: Geert Achterkamp DO en René Zweedijk DO

Postgraduate cursus 13: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Het centrale zenuwstelsel, het endocrien systeem en immunologie
Hoe is de opbouw, de ontwikkeling en het normaal functioneren van het centrale zenuwstelsel? Welke specifieke problemen kun je tegenkomen bij het kind? Wat doe je bij epilepsie? Hersenbeschadigingen? Hydrocephalus? En hoe kun je ontwikkelingsstoornissen herkennen?
Welke endocrien problemen kennen we bij kinderen en hoe diagnosticeren en behandelen we dit?
Hoe is het immuunsysteem opgebouwd en hoe benaderen we dit bij kinderen?
Docent: René Zweedijk DO

Postgraduate cursus 14: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: De sensomotorische ontwikkeling van een kind in osteopatisch onderzoek en behandeling
Epilepsie, autisme, ADHD en de dubbele triade
Persisterende reflexen en de rol hiervan bij leer- en gedragsproblemen. Hoe test men deze reflexen, hoe behandelt men ze als osteopaat.
Docenten: René Zweedijk DO en Laurie Kolfoort DO

Postgraduate cursus 15: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Leer- en ontwikkelingsproblemen
 en orthopedie
Van uit de klassieke ontwikkelingspsychologie belichten we klachten als autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie zijn thema’s die uitgebreid aan de orde komen.
In de lessen orthopedie gaan we in op veel voorkomende orthopedische problemen bij kinderen en hoe men dit osteopatisch benadert.
Docent: Inez de meester en Christophe Tylleman DO

Postgraduate cursus 16: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Synthese en praktijk met patiënten
Praktische cursus met patiënten.

Stage

Tot de opleiding behoren ook stagedagen. In totaal dient u een viertal stage dagen te lopen. Dit kan in de clinic in Rijen, op locatie zoals op een school voor leer en gedragsproblemen, the osteopathic center for Children in London of een adres naar keuze. *

Diploma 
Voor diegenen die het diploma osteopathie bij kinderen willen behalen is er de mogelijkheid om een examen te doen. Er is een overgangsexamen van het eerste naar het tweede jaar ( theorie en praktijk) en het tweede jaar wordt afgesloten met een tweetal casestudy’s en een praktijk examen waar een zelf meegebracht patiëntje wordt onderzocht en behandeld. Voor het overgangsexamen en het eindexamen zijn een drietal herkansingsmogelijkheden. Deze worden in overleg met de opleidingscoördinator besproken.

Er is ook nog steeds de mogelijkheid om het certificaat te behalen en dus niet aan de examens deel te nemen.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het NRO, GNRPO en NOF

 

* ovb eventuele maatregelen vanuit de overheid omtrent het Corona virus.

Cursuslocatie