Postgraduate osteopathie bij kinderen 2023-2024 | 2 jarige opleiding

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Let op! Voor het volgen van deze opleiding dient u bij aanvang van de opleiding in het bezit te zijn van het diploma DO/ Osteopathie. U schrijft zich in voor de volledige opleiding (2e jaar). Betaling zal plaats vinden per jaar waarbij termijnen mogelijk is.

De postgraduate osteopathie bij kinderen bevat 16 cursussen verdeeld over een gelijk aantal weekenden. Daarnaast zijn er, e-learningen ter voorbereiding op de cursussen en een viertal stagedagen en leidt tot het behalen van het diploma osteopathie bij kinderen. De zelfstudie voor deze postgraduate cursussen betreft 35 uur per jaar.  Osteopaten die in het bezit zijn van dit diploma kunnen lid worden van het Europees Genootschap voor kinderosteopathie (EGKO). Panta Rhei werkt intensief samen met opleidingen in andere Europese landen te bevordering van het niveau van de osteopathie bij kinderen.

Binnen de basisopleiding osteopathie wordt er weinig aandacht besteed aan de specifieke behandeling van de baby en het kind. Binnen het huidige Beroeps competentie profiel wordt de specifieke behandeling van de baby en het kind verwezen naar de nascholingen. De postgraduate cursussen osteopathie bij kinderen belichten alle aspecten van de behandeling van het kind. Er wordt in gegaan op de specifieke osteopatische aspecten maar ook de klassiek medische aspecten krijgen veel aandacht. Een osteopaat is medisch geschoold en pakt de problemen specifiek osteopatische aan. Een osteopaat moet in staat zijn werk in heldere bewoordingen te onderbouwen en te motiveren. De opleiding bestaat uit twee jaar van een achttal twee daagse modules ieder.

De opleiding is een must voor die osteopaten die op een gedegen wijze kinderen in hun praktijk willen en kunnen behandelen. U leert herkennen, behandelen, zelfstandig denken en medische verantwoordelijkheid te dragen voor uw handelen.

Postgraduate cursus 1 t/m 8

Het eerste jaar bestaat uit een achttal cursussen die gericht zijn op de zwangerschap, de bevalling en de pasgeborene.

Postgraduate cursus 1: Inleiding in de osteopathie bij kinderen
22-23  september 2023
De eerste cursus staat in het teken van de inleiding van de osteopathie bij kinderen. U krijgt uitleg over de opbouw van de opleiding, het verloop van de stages en het door de opleiding gehanteerde behandelprotocol.
Verder staat op het programma: verbening van het cranium, hedendaagse inzichten over de behandeling van het cranium, welke technieken bij kinderen, de vagus doctrine.
Docenten Rene Zweedijk DO en Christophe Tylleman DO

Postgraduate cursus 2: Embryologie en morfogenese, ontwikkeling van de spijsverteringssystemen
10-11 november 2023

Embryologie en morfogenese, ontwikkeling van de midlines, ontwikkeling van het spijsverteringssysteem, ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Adviezen ten aanzien van de zwangerschap en bevalling, preventief onderzoek van de pasgeborene.
Docenten: Anja Caers DO en Danny van der Ven DO

Postgraduate cursus 3: Inleiding in de osteopathie bij kinderen De zwangerschap en de behandeling van de zwangere vrouw.
15-16 december 2023

In deze cursus zal er in gegaan worden op de belangrijke fases van de zwangerschap, wat is een normale zwangerschap, welke problemen komen we tegen, wat zijn de indicaties en contra indicaties?  Wat zijn de specifieke osteopatische technieken tijdens de diverse fases van de zwangerschap.
Docent: Sabine Cartrysse DO

Postgraduate cursus 4: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: De bevalling
26-27  januari 2024

Tijdens deze cursus gaan we in op de normale bevalling en de problematische bevalling. Wat zijn de verschillende liggingen en wat zijn de consequenties voor de baby? Praktisch staat Balanced Ligamentous Tensions op het programma, de behandeling van pasgeborene
Docenten: Laurie Kolfoort DO en Cindy de Nooijer DO

Postgraduate cursus 5: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerale problemen bij kinderen
8-9 maart 2024

Spijsverteringsproblemen bij baby’s en jonge kinderen, behandeling van de baby na traumatische geboorte en behandeling van de schedelbasis. Behandeling en desensibilisatie van het mond gebied bij kinderen.
Docenten: Anja Caers DO en René Zweedijk DO

Postgraduate cursus 6: Inleiding in de osteopathie bij kinderen:  Reflexen baby en neurocranium
19-20 april 2024

Daarnaast gaan we in op de behandeling van het membraneus systeem bij het kind, de veneuze sinussen, moulding technieken, behandeling van plagiocephalie
Docenten: Laurie Kolfoort DO en Naomi Dek DO

Postgraduate cursus 7: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Ontwikkelingspsychologie en Behandeling van moeders en baby’s
24-25 mei 2024
Ontwikkelings psychologie van het kind met psycholoog Inez de Meester.
Daarnaast praktijk waarbij we in kleine groepje moeders en kinderen behandelen waardoor alle geleerde technieken van het afgelopen jaar worden toegepast.
Verschillende docenten

Postgraduate cursus 8: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Perinatale Psychologie
21-22 juni 2024

Zwangerschap en geboorte hebben een grote invloed op de ontwikkeling en het latere functioneren van het kind. Tijdens deze cursus gaan we in op de directe aspecten van de zwangerschap en geboorte en leren we dit bij het kind herkennen en behandelen.
Docent: Terence Dowling DO MD

E-learning
Tijdens de elearning worden er in lessen van ongeveer een uur theoretische thema’s behandeld. Deze lessen vinden plaats ter voorbereiding van de cursussen. Hierdoor kan er tijdens de cursussen meer aandacht aan de praktijk worden besteed. Lessen worden live gegeven doch worden ook op genomen waardoor ieder ze later kan in- of herhalen.

Tweede jaar
Het tweede jaar bestaat uit een aantal cursussen die allemaal een specifiek deel van de osteopathie bij kinderen belichten.

Data 2e jaar , deze data zijn nog in concept, kunnen nog wijzigen ivm beschikbaarheid van de docenten. 

Postgraduate cursus 9: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerocraniun
20-21 september 2024

In deze cursus gaan we in op alle aspecten van het viscerocranium. Alle bostukken worden behandeld en we gaan in op de specifieke aspecten van het viscerocranium bij het kind.
Docent: Geert Achterkamp DO

Postgraduate cursus 10: Inleiding in de osteopathie bij kinderen:Orthodontie en viscerale osteopathie bij kinderen
8-9 november 2024
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze cursus gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docent: Frank Vermeule DO

Postgraduate cursus 11: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: K.N.O , Ophthalmologie en vervolg orthodontie en centrale pees
13-14 december 2024

Keel- , neus- en oorproblematiek zijn veel voorkomende problemen bij het kind. Anatomie, osteopatische aandachtspunten en een herhaling van de technieken betreffende het K.N.O. komen dit weekend uitgebreid aan bod.
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze cursus gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docenten zijn Geert Achterkamp DO en Frank Vermeule DO

Postgraduate cursus 12: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Neuro endocrino immunologie
24-25 januari 2025

De tweede dag staat in het teken van het stress systeem en de rol van het autonome zenuwstelsel hierin. Hoe onderzoeken we dit en hoe behandelen we dit?
Welke endocrien problemen kennen we bij kinderen en hoe diagnosticeren en behandelen we dit?
Hoe is het immuunsysteem opgebouwd en hoe benaderen we dit bij kinderen?
Docent: Rene Zweedijk DO

Postgraduate cursus 13: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Viscerale problemen bij kinderen en orthopedie
7-8 maart 2025

De eerste dag gaan we in op viscerale problemen bij kinderen. Welke problemen van het spijsvertering systeem zien we, wat is de rol van voeding, wat is de osteopatische benadering? Verder staan op programma; obstipatie, incontinentie, enuresis nocturna.
In de lessen orthopedie gaan we in op veel voorkomende orthopedische problemen bij kinderen en hoe men dit osteopatisch benadert.
Docenten zijn Anja Caers DO en Christophe Tylleman DO

Postgraduate cursus 14: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Het centrale zenuwstelsel en endocrien systeem.
11-12 april 2025 

Hoe is de opbouw, de ontwikkeling en het normaal functioneren van het centrale zenuwstelsel? Welke specifieke problemen kun je tegenkomen bij het kind? Wat doe je bij epilepsie? Hersenbeschadigingen? Hydrocephalus? En hoe kun je ontwikkelingsstoornissen herkennen?
Epilepsie, autisme, ADHD en de dubbele triade
Docent: René Zweedijk DO

Postgraduate cursus 15: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: De sensomotorische ontwikkeling van een kind in osteopatisch onderzoek en behandeling,Leer- en ontwikkelingsproblemen
16-17 mei 2025 

Persisterende reflexen en de rol hiervan bij leer- en gedragsproblemen. Hoe test men deze reflexen, hoe behandelt men ze als osteopaat.
Van uit de klassieke ontwikkelingspsychologie belichten we klachten als autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie zijn thema’s die uitgebreid aan de orde komen.
Docenten: Laurie Kolfoort DO en Inez de Meester, psycholoog.

Postgraduate cursus 16: Inleiding in de osteopathie bij kinderen: Synthese en praktijk met patiënten
20-21 juni 2025
Motorische ontwikkeling van het schoolkind met Cindy de Nooijer.
Praktische cursus met patiënten.

Stage

Tot de opleiding behoren ook stagedagen. In totaal dient u een viertal stage dagen te lopen. Dit kan in de clinic in Rijen, op locatie zoals op een school voor leer en gedragsproblemen, the osteopathic center for Children in London of een adres naar keuze. *

Diploma 
Voor diegenen die het diploma osteopathie bij kinderen willen behalen is er de mogelijkheid om een examen te doen. Er is een overgangsexamen van het eerste naar het tweede jaar ( theorie en praktijk) en het tweede jaar wordt afgesloten met een tweetal casestudy’s en een praktijk examen waar een zelf meegebracht patiëntje wordt onderzocht en behandeld. Voor het overgangsexamen en het eindexamen zijn een drietal herkansingsmogelijkheden. Deze worden in overleg met de opleidingscoördinator besproken.

* Aan het deelnemen aan het examen zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €275,00

Er is ook nog steeds de mogelijkheid om het certificaat te behalen en dus niet aan de examens deel te nemen.

* ovb eventuele maatregelen vanuit de overheid omtrent het Corona virus.

Laurie Kolfoort-Strengholt DO

Laurie is docent aan de opleiding osteopathie bij kinderen van Panta Rhei . Van jongs af aan was zij geïnteresseerd in het aanleren van motorische vaardigheden bij kinderen en het observeren van de verschillen. Door het geven van judolessen aan kinderen met uiteenlopende beperkingen merkte ze dat deze kinderen niet alleen in hun sport maar ook cognitief en sociaal-emotioneel vaardiger werden. Judo bevat alle basisvormen van bewegen en het oefenen van deze basisvormen gaf dit resultaat.

Na achtereenvolgens fysiotherapie en osteopathie te hebben gestudeerd trok met name de BLT haar aandacht tot dr Masgutova op haar pad kwam.

Na diverse cursussen gevolgd te hebben bij Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integratie (MNRI) heeft Laurie al haar ervaringen geïntegreerd in de osteopathie. Primaire en levenslange reflexen zijn tot nu toe een onderbelicht stuk geweest binnen de osteopathie en juist een osteopaat kan hierin veel betekenen door de oorzaak van het persisteren van de reflex te achterhalen en te behandelen.

 

English

Laurie Kolfoort-Strengholt DO

In 2004 Laurie qualified as an osteopath and in 2006 completed the paediatric program at Panta Rhei, the main postgraduate school in the Netherlands dedicated to teaching traditional osteopathic skills.  She started on the Jim Jealous Biodynamic pathway in 2005.  As well as working in private practice she has lectured extensively.  She has taught on the children’s program at Panta Rhei, as well as presenting paediatric courses in Norway, Denmark, Germany, Poland and Spain. After successively studying physical therapy and osteopathy, balanced ligamentous tension and all biodynamic phases with Christian Sullivan, Laurie has more recently studied Dr Masgutova’s Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI) programme and has blended this with her traditional osteopathic knowledge.

Cindy behaalde in 2012 zowel haar DO diploma (IAO), als haar Master of Science in Osteopathie diploma (University of Innsbruck).  Ze startte met werken in diverse praktijken voor osteopathie in zeeland. Inmiddels heeft ze sinds 2017 haar eigen praktijk aan huis in Oost-Souburg en werkt ze in het Stillpoint Centrum in Kapelle. Van 2013-2015 volgde ze de specialisatie Osteopathie bij Kinderen bij Panta Rhei Opleidingen. Vanaf 2017 geeft Cindy les aan de opleiding osteopathie bij kinderen bij Panta Rhei Opleidingen en sinds een aantal jaar is zij samen met René Zweedijk als hoofd van de opleiding betrokken bij het bewaken van het opleidingsplan.

Tijdens een netwerkbijeenkomst in 2017 kwam ze in contact met Bianca Izeboud en Loes Huissen, de lactatiekundigen. Sindsdien verwijzen we over en weer baby’s naar elkaar en naar de tandartspraktijk van Anna. We zien sindsdien een positief versterkend effect van elkaars behandeling. Baby’s komen makkelijker van hun spanning en compensatiemechanismen af wat de borstvoeding ten goede komt.

De doelgroep waarmee Cindy werkt bestaat voor 50% uit baby’s, kinderen en zwangeren. Een groot deel van de baby’s komt specifiek voor het behandelen van borstvoedinggerelateerde problematiek. Deze baby’s ziet ze vaak al in de kraamweek, om er zo voor te zorgen dat de borstvoeding goed komt.

Postgraduate osteopathie bij kinderen 2023-2024 | 2 jarige opleiding
Per jaar
€ 3.600,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

22 sep 2023 t/m 23 sep 2023 08:30 - 17:30
10 nov 2023 t/m 11 nov 2023 08:30 - 17:30
15 dec 2023 t/m 16 dec 2023 08:30 - 17:30
26 jan t/m 27 jan 08:30 - 17:30
8 mrt t/m 9 mrt 08:30 - 17:30
19 apr t/m 20 apr 08:30 - 17:30
24 mei t/m 25 mei 08:30 - 17:30
21 jun t/m 22 jun 08:30 - 17:30

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#0
Maximale punten: 112 Totaal uren: 112
NOF
#2022204
Maximale punten: 112 Totaal uren: 112
GNRPO-BCO
Wordt aangevraagd
Maximale punten: 112 Totaal uren: 112