4-daagse | Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Let op! Bovengenoemde prijs is voor 4 dagen!

Tijdens deze cursus wordt geen hand-out beschikbaar gesteld. Voor deze cursus ontvangt u het boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina, 2021)

Cursusdata:
Module 1: 26-27 september 2024
Module 2: 10-11 oktober 2024

De osteopaat is ook voor mensen met psychosomatische en (milde) psychiatrische klachten een vertrouwde behandelaar. Dit betekent dat hij/zij steeds vaker geconfronteerd wordt met hulpvragen die het strikt somatische domein overstijgen. Logischerwijze verhoogt dit de noodzaak aan wetenschappelijk onderbouwde kennis, doelgerichte vaardigheden  en bijkomende competenties  met betrekking tot het ruime domein van psychologie, psychosomatiek en trauma.

De basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ (kortweg PPOP basis) wil hieraan tegemoetkomen en start met het wetenschappelijk onderbouwen van een denkmodel om anders te leren kijken naar psychosomatiek en trauma. Vervolgens focust de cursus op een brede waaier aanmeldingsklachten zoals spanning, stress, SOLK, angst, paniek en depressie. Maar ook persoonlijkheidsproblematieken (zoals borderline), psychose- en autismespectrum problematieken komen aan bod. Hierbij wordt telkens aandacht besteed aan het leren begrijpen van klachten binnen een ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe hanteren we een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennis- en onderzoekdomeinen zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, neurowetenschappen en filosofie aan bod komen.

Wanneer we vervolgens de opgedane inzichten en vaardigheden vertalen naar de concrete osteopatische praktijk, hanteren we het myofasciale substraat als toegangspoort. Om onze patiënt meer geïntegreerd te benaderen maken we kennis met concepten zoals het vier kwadrantenmodel, ontwikkelingsfulcra, het spierpantser, het gelaagde lichaam en de myofasciale middenkoker. Zo gidst de cursus de osteopaat na een boeiende ontdekkingstocht door diverse, onderbelichte domeinen terug richting bekend terrein en helpt hem/haar om sterker te staan op het vaak gladde ijs van psychosomatiek en trauma.

Hoewel de PPOP-basiscursus een inleidend karakter heeft, legt ze niettemin een stevig somato-psychisch fundament voor de osteopathie. Daartoe ligt de nadruk zowel op wetenschappelijk onderbouwde theorievorming als integratie binnen de bestaande osteopatische expertise.

Dag 1: “Psychosomatiek? Gluren bij de buren…!”

Een trans-disciplinaire bril voor de osteopaat 
Inleiding: Psychosomatische therapieën van toen tot nu… én osteopathie!

à Leerdoelen:  Kort historisch overzicht van de ontwikkeling van psychosomatische therapieën. Verduidelijken van bijbehorende wetenschappelijke paradigma’s. Uitdagingen en valkuilen van een bio-psycho-sociale visie voor de osteopathie.

Theorie: Psychosomatiek en neurowetenschap: fundamenten en highlights

à Leerdoelen: Wetenswaardigheden mbt bodymind-pathways

Theorie: Psychosomatische actualiteit en aanzet tot een trans-disciplinaire benadering voor de osteopatische praktijk

à Leerdoelen: Psychosomatisch onderzoek, prevalentie, diagnostiek en terminologie. Wat behelst een trans-disciplinaire benadering van psychosomatische klachten? Opbouw naar een geïntegreerde benadering van spanningsklachten.

Praktijk: Werken met een geïntegreerd model voor anamnese

à Leerdoelen: aanleren van een geïntegreerd model voor anamnese ifv de osteopatische praktijk

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie

Dag 2: “Oeps, wat gebeurt hier allemaal?”

Wetenswaardigheden uit het psychotherapeutische domein
Theorie: Psychologische beelden in de osteopatische praktijk begrijpelijk maken: van neurose en borderline tot psychose…wat is het eigenlijk en hoe ga je ermee om? 

à Leerdoelen: Neurose, borderline en psychose begrijpelijk maken vanuit ontwikkelings-psychologie. Psychodynamische indeling van angstklachten, paniek, stemmingsklachten en somatisatie. Handvatten voor de praktijk ifv herkennen, differentiëren en/of doorverwijzen.

Theorie: Gehechtheid en het lichaam

à Leerdoelen: Wetenswaardigheden uit gehechtheidsonderzoek. Hoe werkt het lichaam als blauwdruk bij (on-)veilige gehechtheid? 

 

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie

Dag 3: “De psychosomatische patiënt…aan de slag?!”

Psychosomatische grondslagen   
Theorie: Het impact van trauma op het lichaam beter begrijpen: neurowetenschappelijke, fenomenologische en ontwikkelingspsychologische basisprincipesà Leerdoelen: Wetenswaardigheden uit trauma-research.  Traumasporen en het myofasciale substraat.
Praktijk: De osteopatische praktijk verrijken met een geïntegreerd psychosomatisch werkkader, hoe doe je dat?

à Leerdoelen: Tips and tricks om het werken als osteopaat beter af te stemmen op patiënten met trauma-gerelateerde klachten. Leren omgaan met moeilijke (hulpvragen van) patiënten.

 

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie

Dag 4: “Het lichaam als toegangspoort…een thuiswedstrijd voor de osteopaat!”

De myofasciale peiler 
Theorie: Aanraking, van fysiologisch effect tot psychologisch impact

à Leerdoelen: Aanraken en aangeraakt worden vanuit neurobiologische en ontwikkelings-psychologische bril.

Theorie: Lichaamsbeleving en emotieregulatie

à Leerdoelen: Het lichaam als een voortalige regulator van emoties. Spanning, interoceptie en  (onbewuste) geheugenopslag. Het belang van lichaamsbeleving bij myofasciaal lichaamswerk.

Theorie: Het ‘spierpantser’ en de ‘myofasciale middenkoker’: een ontwikkelingspsychologische en myofasciale analyse.

à Leerdoelen: Vertaling van het historische concept ‘spierpantser’ bij Wilhelm Reich naar de osteopatische praktijk vanuit fascia-research, gehechtheids-, emotie- en trauma-onderzoek.

 

Praktijk: Werken met listening touch en body reading in de osteopatische praktijk

à Leerdoelen: Kennismaken met een fenomenologisch, (myo-)fasciale benadering van het  gepantserde en gelaagde lichaam.

 

Docent

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.
Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn laatste boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ waarin het thema van geïntegreerd lichaamswerk EBW® meer praktisch uitgewerkt wordt.

Cursusdata:
Module 1: 26-27 september 2024
Module 2: 10-11 oktober 2024

Let op! Modulen kunnen niet los gevolgd worden.

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij universitair docent aan de Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina) waarin het thema  van geïntegreerd lichaamswerk EBW® meer praktisch uitgewerkt wordt.

4-daagse | Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO
Totaal
€ 950,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

26 sep t/m 27 sep 09:00 - 17:00
10 okt t/m 11 okt 09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
Wordt aangevraagd
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
NOF
Wordt aangevraagd
Maximale punten: - Totaal uren: -
GNRPO-BCO
Wordt aangevraagd
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28