De cursus Embryo in beweging van Jaap van der Wal MD PhD gaat online door!

Geplaatst op 4 februari 2021
De cursus Embryo in beweging van Jaap van der Wal MD PhD gaat online door!

De cursus van Jaap van der Wal MD PhD gaat online door!  GEACCREDITAARD NRO + NOF

Deelnemen is nog mogelijk! Hoe werkt deze/een online cursus bij Panta Rhei? J

aap van der Wal zal zijn cursus vanaf onze cursus locatie verzorgen. Hierbij zal hij gevolgd worden door een camera, voor alle deelnemers is dat thuis te zien. Daarnaast is ook zijn presentatie apart zichtbaar! Meer weten? Bel of mail ons gerust via info@pro-osteo.com of 06-21700937

De cursus: In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voortdurende metamorfose van vormen en vormprocessen (Gestaltung). De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een (voor)oefening voor latere fysiologisch een geestelijke processen (Das Seelische übtsich voraus, E. Blechschmidt). In deze fase zijn de processen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het embryo, en daarmee de mens, is in een empathisch evenwicht tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit schijnt wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de fundamentele twee-eenheid van geest en materie. De fenomenologische embryologie helpt ons te zien dat het menselijke lichaam een manifestatie is van lichaam én geest (dynamische morfologie). Mogelijke antwoorden op vragen zoals “waar komen wij vandaan?” worden gezocht. De hier gepraktiseerde fenomenologische zienswijze leidt tot een procesmorfologie die de beperkingen van de cartesiaanse anatomie overwint en het gehele lichaam als uitdrukking van de menselijke ziel ziet.

Meer informatie en inschrijven via onze website: https://pro-osteo.com/courses/online-deelname-embryo-in-beweging-het-embryo-in-ons/

Meer berichten