Inschrijving geopend | Opleiding osteopathie bij kinderen | 2023-2024


14 Oktober 2022
De opleiding osteopathie bij kinderen is een must voor die osteopaten die op een gedegen wijze kinderen in hun praktijk willen en kunnen behandelen. U leert herkennen, behandelen, zelfstandig denken en medische verantwoordelijkheid te dragen voor uw handelen.
 
De opleiding osteopathie bij kinderen belichten alle aspecten van de behandeling van het kind. Er wordt in gegaan op de specifieke osteopatische aspecten maar ook de klassiek medische aspecten krijgen veel aandacht. Een osteopaat is medisch geschoold en pakt de problemen specifiek osteopatische aan. Een osteopaat moet in staat zijn werk in heldere bewoordingen te onderbouwen en te motiveren. De opleiding bestaat uit twee jaar van een achttal twee daagse modules ieder.
 
Wil jij alles weten over deze opleiding? Bezoek dan de opleidingspagina via onderstaande link: