Nieuw! Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in osteopathie | Jo Buekens DO | 15 t/m 18 maart ’23


21 Oktober 2022

“Verwijder de oorzaak die de bloedstroom tegenhoudt, remt, of de zenuw blokkeert die de bloedstroom regelt, en het bloed zelf zal de genezing verrichten” is één van de bekendste citaten van A.T. Still.

Dit principe te begrijpen en het een juiste plaats in de osteopatische praktijk te geven is het doel voor deze cursus.

Met wetenschappelijk onderbouwde en praktisch relevante kennis worden de workshop deelnemers op gepassioneerde en overtuigende wijze door de pertinente embryologie, anatomie, fysiologie en fysiopathologie geleid. Alle beschreven aspecten worden zowel diagnostisch als ook therapeutisch voor de osteopatische praktijk in detail gepresenteerd en zorgvuldig praktisch uitgewerkt.

De vrije vloeien van het bloed is onderhevig aan een groot aantal uiterst complexe mechanismen en systemen, die zeker niet allemaal in detail kunnen worden behandeld worden. Daarom ligt de nadruk in deze workshop op de interactie met de neurologische systemen en op de topografische kenmerken. Met andere woorden: hoe en waar kunnen wij osteopaten het arteriële systeem beïnvloeden?

Waar ligt de complementariteit van de osteopathie ten opzichte van de gevestigde medische praktijk bij pathologieën zoals het myocardinfarct, de hartkleppendefecten, aritmieën en andere?

De aorta is voor niemand een vreemd begrip, maar wat weten we er eigenlijk van? Hoe kunnen we de aorta beïnvloeden? Welk zijn eigen ophangsysteem? Welke structuren en mechanismen zijn in staat de functie te van de aorta veranderen? Kan osteopathie preventief en aanvullend werken bij aneurysmata en aortapathologieën?

Natuurlijk worden ook de belangrijkste zijtakken van de aorta topografisch gelokaliseerd en geïntegreerd in de osteopatische benadering. Hierdoor ontstaan verbindingen met de craniale, thoracale en abdominale viscerae. Van daaruit wordt het verband gelegd met motiliteit, waardoor plotseling een zeer breed en integrerend werkterrein ontstaat

Zoals u kunt vermoeden, hebben de arteriële systemen nog vele nieuwe en praktische aspecten te bieden, die zeker een positief en veelomvattend effect kunnen hebben in onze osteopathische praktijk.

Lees verder op de cursuspagina voor meer info en cursusinhoud…

Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in osteopathie