Nieuwe cursus online: Drieluik toegepaste neurowetenschappen met Ben van Cranenburgh (Neurowetenschapper)


21 Januar 2022

Op deze twee cursusdagen worden eerst enkele nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen besproken, die daarna worden toegespitst op drie thema’s:

1 motoriek

2 muziek

3 oorlog en rampspoed.

Nieuwe inzichten

Er zijn veel nieuwe inzichten. We maken een keuze. Vroeger dachten we dat functies scherp gelokaliseerd waren: iedere functie had zijn plek/centrum in het brein. Nu weten we dat bij iedere functie steeds een neuraal netwerk wordt ingezet: een connectoom met knooppunten en verbindingen. Dit gedachtegoed heeft vele praktische consequenties.

De rol van de linker en rechter hemisfeer: “zit” taal links, “zit” creativiteit rechts? Achterhaald! Bijna steeds blijken beide hemisferen samen te werken.

De kleine hersenen (cerebellum) bevatten evenveel neuronen als de hele rest van het brein. Hoezo? Nieuwe opvattingen laten zien dat het cerebellum een rol speelt bij alle functies. Dus niet alleen maar bij motoriek, maar ook bij waarneming, emoties en cognitie.

Gliacellen omvatten 80% van alle hersencellen. Toch is hun functie nog grotendeels een mysterie. Of kunnen we een tipje van de sluier oplichten?

Tenslotte is de plasticiteit een centraal thema. Zeiden we vroeger “Eenmaal letsel, altijd gestoord”, nu zijn we veel positiever. Ons brein is aan voortdurende verandering onderhevig. Daardoor kunnen wij ons aanpassen aan uiteenlopende situaties en steeds maar weer nieuwe dingen leren. Helaas kan plasticiteit zich ook tegen ons keren.

Lees verder en registreren via:

Drieluik toegepaste neurowetenschappen met Ben van Cranenburgh (Neurowetenschapper)