Learning, Looking and Seeing: “How Osteopathy and Optometry Collaborate to Improve Children’s Vision and School Performance”.

COURSE OBJECTIVE: “Zicht en zien zijn twee verschillende begrippen; zicht is aangeboren, zien gebeurt op cerebraal niveau en is de verwerking van het zicht.” Dit seminarie nodigt u uit om een nieuwe visie te ontwikkelen op de relatie tussen visuele ontwikkeling bij kinderen en gerelateerde lees-en leerstoornissen. Tijdens deze opleiding zal de osteopaat een duidelijker … Continue reading Learning, Looking and Seeing: “How Osteopathy and Optometry Collaborate to Improve Children’s Vision and School Performance”.