Evolutionaire voedingsleer 2020 | 26-27 maart 2020


8 December 2019

Op 26 en 27 Maart 2020 organiseert Phanta Rhei wederom de  tweedaagse bijscholing : “Evolutionaire geneeskunde, voeding vanuit evolutionair perspectief”

Keynote speaker: Dr. R Kuipers , Cardioloog en  auteur van “het oerdieet” en “oergezond” , gezondheidscoach en onderzoeker.

Welvaartsziekten trekken een steeds zwaardere wissel op onze economie en levenskwaliteit. De exploderende ziektelast kan slechts ten dele worden verklaard door de vergrijzing. Zijn mensen voorbestemd om chronisch ziek te worden? Een groeiende groep artsen en wetenschappers veronderstelt dat de ‘westerse’ ziekten voornamelijk worden veroorzaakt door een mismatch tussen onze huidige leefstijl en de leefomstandigheden waarin wij evolueerden.

Het klachtenpatroon waarmee cliënten aankloppen bij een osteopaat is zeer divers en vaak van chronische aard.

Als osteopaat richten we onze klinische blik zo breed mogelijk om de verschillende factoren te onderkennen die een relatie kunnen hebben met het klachtenpatroon en de gevonden disfuncties.

Hoewel manuele therapie de basis is van ons therapeutisch handelen is voeding en de verdieping hierin een zeer mooie aanvulling op ons behandelpalet.

Evolutionaire voedingsleer 2020