GEACCREDITEERD door NRO: NEI deel1, 2 en 3 met René Zweedijk DO


6 December 2019

Deel 1 het autonome zenuwstelsel in de NEI

Het zenuw stelsel, het endocrien systeem en het immuun systeem staan in constante verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend. Wanneer we kijken vaar de opbouw van de systemen komen we tot de conclusie dat deze systemen in de evolutie min of meer op elkaar zijn gebouwd waar er een constante communicatie plaats vindt van lagere centra met hogere en anders om. Deze zienswijze zou je de fysiologische ontwikkelingstoren kunnen noemen. Centraal in deze toren staat het zenuwstelsel en aan weerszijden het immuunsysteem en het endocrien systeem. AT. Still sprak over de “ self healing force” geïnspireerd door Virchow die stelde dat de cel de kleinst levende eenheid is in net menselijk lichaam met een zelf regulerend vermogen. LEES MEER EN INSCHRIJVEN DEEL 1

Deel 2 Het endocrien en het immuun systeem

In deel 2 gaan we in op de rol van de hormonen en immuun cellen op het menselijk lichaam. We zien hoe tunning van het autonome zenuwstelsel van belang is voor het functioneren van het hormonaal  en immuun systeem. We gaan in op de diverse endocriene klieren. We bestuderen hun functioneren en disfunctioneren, gaan in op de diagnostiek volgens het model van Selye: the general adaptation model. Ieder endocriene klier bevindt zich in een zuigveld, we bestuderen deze velden en leren op welke manier we ze aan kunnen grijpen om het functioneren van de endocriene klier te verbeteren. We leren hoe het immuun systeem is op gebouwd, we kijken naar de anatomie, naar het functioneren en disfunctioneren en leren hoe we het immuun systeem kan worden beïnvloedt. We gaan in op de invloed van de darm op onze gezondheid. We bestuderen de verschillende invloeden van de darm op ons systeem en leren hoe we diagnostisch en therapeutisch te werk moeten gaan wanneer er darm problemen zijn. LEES MEER EN INSCHRIJVEN DEEL 2

Deel 3 Fluids

De mens past zich doorlopend aan aan zijn omgeving. Deze aanpassingen vragen fysiologische reacties. De centrale regulator van deze aanpassingen mechanismen is het brein. In deze drie dagen gaan we in op het begrip allostasis, de term waarmee fysiologische aanpassingen processen worden beschreven. Een gezond systeem heet veerkracht doch ook stabiliteit(resilience and robustness) . Wanneer de belasting van het systeem toeneemt(allostatic load) raakt de gezondheid belast en neemt de kans van ziekte toe. In deze drie dagen leren we hoe we de allostatische belasting in kaart kunnen brengen. Dit is enerzijds een maat voor de gezondheid van de patiënt en kan als “meet instrument” dienen om het effect van de behandeling te evalueren doch ook als indicatie waar de behandeling zich op moet richten. We gaan in op vele meetbare parameters welke allen goed onderzocht zijn zoals bloeddruk en hartfrequentie, we maken gebruik van eenvoudige tools zoals questionnaires en andere meetinstrumenten om  iemand allostatische belasting in kaart te brengen en onze behandeling te sturen. LEES MEER EN INSCHRIJVEN DEEL 3