Masterclass; Ontwikkelingspsychologie voor osteopaten gespecialiseerd in het werken met baby’s en kinderen met Joeri Calsius

Posted on 20 November 2020
Masterclass; Ontwikkelingspsychologie voor osteopaten gespecialiseerd in het werken met baby’s en kinderen met Joeri Calsius

Wanneer baby’s of kinderen tijdens hun opgroeien in woelig water terechtkomen brengt dit vaak een complexiteit aan bio-psychosociale factoren met zich mee die erg kan wegen op het herstel. Hoewel osteopaten vertrouwd zijn met de biologische invalshoek is het vaak veel lastiger inzicht te krijgen in de talrijke psychosociale processen en patronen die kunnen meespelen in de klachtontwikkeling. Deze situeren zich immers niet alleen bij het kind maar evenzeer op niveau van het gezin of de cultuur, niet alleen in het hier en nu maar vaak al geruime doorheen een lange leergeschiedenis. Bovendien speelt zowel bij het ontstaan en in stand houden van de klacht als ook bij de therapeutische werkzaamheid het onbewuste een grote rol. Het is dan ook cruciaal om psychologische factoren te leren herkennen, begrijpen en waar nodig te betrekken in therapie.

Deze driedaagse masterclass ‘Ontwikkelingspsychologie’  wil hiertoe een stevige opstap bieden. Allereerst schetsen we een denk- en werkmodel dat opgebouwd is vanuit de ontwikkeling van het kind. Hiertoe bespreken we de psychologische ontwikkelingsstadia die een kind doorloopt en zoomen in op cruciale fasen (bv. hechting, ik-sterkte), vermogens (bv. lichaamsbewustzijn, spel en mentalisatie) en invloeden (bv. prenataal en eerste levensjaren, pathologie ouders, etc.). Met dit model als domein-overstijgende kapstok verkennen we vervolgens diverse thema’s die relevant kunnen zijn voor de osteopatische praktijk en maken we de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Tijdens deze masterclass wordt nadrukkelijk belang gehecht aan een wetenschappelijke en trans-disciplinaire invalshoek. Hierbij gaan we in dialoog gaan met actuele theorieën en onderzoeksdata uit de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, kinderpsychotherapie en aanverwanten domeinen zoals neurowetenschappen en filosofie. We kiezen er in deze masterclass bewust voor om meerdere thema’s aan te snijden vanuit een inleidend karakter. Bij interesse tot verdere verdieping is er de cursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ bij Panta Rhei.

Lees verder via:

Masterclass; Ontwikkelingspsychologie voor osteopaten gespecialiseerd in het werken met baby’s en kinderen met Joeri Calsius

More posts