Nieuw! Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in osteopathie | Jo Buekens DO | 15 t/m 18 maart ’23

Posted on 21 October 2022
Nieuw! Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in osteopathie | Jo Buekens DO | 15 t/m 18 maart ’23

“Verwijder de oorzaak die de bloedstroom tegenhoudt, remt, of de zenuw blokkeert die de bloedstroom regelt, en het bloed zelf zal de genezing verrichten” is één van de bekendste citaten van A.T. Still.

Dit principe te begrijpen en het een juiste plaats in de osteopatische praktijk te geven is het doel voor deze cursus.

Met wetenschappelijk onderbouwde en praktisch relevante kennis worden de workshop deelnemers op gepassioneerde en overtuigende wijze door de pertinente embryologie, anatomie, fysiologie en fysiopathologie geleid. Alle beschreven aspecten worden zowel diagnostisch als ook therapeutisch voor de osteopatische praktijk in detail gepresenteerd en zorgvuldig praktisch uitgewerkt.

De vrije vloeien van het bloed is onderhevig aan een groot aantal uiterst complexe mechanismen en systemen, die zeker niet allemaal in detail kunnen worden behandeld worden. Daarom ligt de nadruk in deze workshop op de interactie met de neurologische systemen en op de topografische kenmerken. Met andere woorden: hoe en waar kunnen wij osteopaten het arteriële systeem beïnvloeden?

Waar ligt de complementariteit van de osteopathie ten opzichte van de gevestigde medische praktijk bij pathologieën zoals het myocardinfarct, de hartkleppendefecten, aritmieën en andere?

De aorta is voor niemand een vreemd begrip, maar wat weten we er eigenlijk van? Hoe kunnen we de aorta beïnvloeden? Welk zijn eigen ophangsysteem? Welke structuren en mechanismen zijn in staat de functie te van de aorta veranderen? Kan osteopathie preventief en aanvullend werken bij aneurysmata en aortapathologieën?

Natuurlijk worden ook de belangrijkste zijtakken van de aorta topografisch gelokaliseerd en geïntegreerd in de osteopatische benadering. Hierdoor ontstaan verbindingen met de craniale, thoracale en abdominale viscerae. Van daaruit wordt het verband gelegd met motiliteit, waardoor plotseling een zeer breed en integrerend werkterrein ontstaat

Zoals u kunt vermoeden, hebben de arteriële systemen nog vele nieuwe en praktische aspecten te bieden, die zeker een positief en veelomvattend effect kunnen hebben in onze osteopathische praktijk.

Lees verder op de cursuspagina voor meer info en cursusinhoud…

Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in osteopathie

More posts

Inside Fascia@Sea – Meet one of our Main Speakers, Joeri Calsius DO

Posted on 10 October 2019

The myofascial body as blueprint in trauma. What do we learn from a psychological perspective? This presentation will focus on one of the intriguing psychosomatic intricacies known especially to osteopaths. Namely how does trauma-related tension settles itself into the body and even more interesting, how can it be released again? Although scientific literature lacks a unequivocal […]

Read more