Learning, Looking and Seeing | Geaccrediteerd door NRO, GNRPO voor 14 punten! In aanvraag bij NOF


19 september 2022

Learning, Looking and Seeing: “How Osteopathy and Optometry Collaborate to Improve Children’s Vision and School Performance”

“Zicht en zien zijn twee verschillende begrippen; zicht is aangeboren, zien gebeurt op cerebraal niveau en is de verwerking van het zicht.”

Dit seminarie nodigt u uit om een nieuwe visie te ontwikkelen op de relatie tussen visuele ontwikkeling bij kinderen en gerelateerde lees-en leerstoornissen. Tijdens deze opleiding zal de osteopaat een duidelijker beeld krijgen op de visueel motorische ontwikkeling van baby tot het schoolgaande kind en zijn rol in dit proces. Tegelijkertijd zal duidelijk worden hoe osteopathie en optometrie kunnen samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken bij kinderen met visuele ontwikkelingsstoornissen.

(This seminar gives the osteopath,optometrist and vision therapist a practical clinical understanding of the vision development of children, from infancy through 17 years old. Detailed visual conditions of concern at each stage are presented with emphasis placed on diagnosing and treating the visual problems affecting learning in school and success in sports. The participants in this seminar will gain a deeper understanding how optometry and osteopathy can work together to insure the best possible outcomes. )

See the full course description and do your registration through the link below:

Learning, Looking and Seeing: “How Osteopathy and Optometry Collaborate to Improve Children’s Vision and School Performance”.