NIEUWE CURSUS: Jaap van der Wal MD – On the origin of fascia | 29 april 2021


4 december 2020

Beschrijving

Fascia, een system van connectiviteit en integriteit, van tensegrity en innerlijk?

Een benadering gebaseerd op de functionele morfologie van het meso(-derm)

 

Sinds de tachtiger jaren van de 20e eeuw en tot aan zijn pensionering in 2012 als anatoom-embryoloog aan de universiteit van Maastricht, Nederland, heeft Jaap van der Wal MD PhD onderzoek gedaan naar de functionele architectuur van het bind- en spierweefsel in het zogenaamde Houdings- en Bewegingsapparaat (HBA). Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij een zogenaamde trans-anatomisch kijk op de architectuur van het bindweefsel als zijnde instrumenteel voor de organisatie van de propriocepsis.

Het was echter pas door zijn werk als docent in Dynamische Embryologie en Morfologie (cursussen en lezingen over Het Embryo in ons – De mens als Embryo) dat hij bekend raakte met het concept van “fascie” zoals dat wordt gepresenteerd door Andrew Taylor Still en wordt toegepast in kringen van osteopathie en fascia research. Zijn bijdrage aan het domein van fascia research wordt vooral gevormd door de inbreng van een nieuw concept betreffende de functionele architectuur van fascie. Vragen als Is het spier-bindweefsel-skeletsysteem (SBS) georganiseerd als een zogenaamd “tensegrity system”? doen de behoefte ontstaan aan een nieuw raamwerk van definities en begrippen dat een alternatief kan zijn voor de gedateerde anatomische en analysebenadering van fascie. In deze laatste visie valt de fascie uiteen in verschillende afzonderlijke elementen (van het zogenaamde spier-skeletsysteem, van de viscerale organisatie en van de algemene lichaamsfascie enzovoort).

 

Naar zijn mening bestaat de noodzaak voor een herzien algemeen concept ten aanzien van “fascie” als orgaan of als systeem. In deze workshop zal het begrip fascie worden gerevalueerd en een concept worden uitgeprobeerd dat gebaseerd is op een fenomenologische functionele morfologie van de embryonale kiemlaag en in het algemeen en van het meso(-derm) in het bijzonder. De fascie zal worden geïntroduceerd als “Binnen-Weefsel” of “Systeem van Innerlijkheid”. Een meer organisch en holistisch concept van fascie als matrixorgaan, daarbij het citaat van AT Still in ogenschouw nemend dat “The soul of man with all the streams of pure living water seems to dwell in the fascia of his body.”

Verder lezen, info en registreren