UITGELICHT: Het plastische brein en pijn met Dr. A. Engers en prof.dr. A. Gramsbergen | 23-24 SEPTEMBER 2020


23 juni 2020
Dag 1: Het plastische brein: over aanpassen, leren en herstel
Dag 2: Pijn, nieuwe inzichten, andere aanpak.
 
Workshop dag 1: Neurale Plasticiteit: flexibiliteit en veerkracht
Flexibiliteit speelt een belangrijke rol in ons bestaan. Hoe flexibel zijn we? De maatschappij stelt voortdurend nieuwe eisen aan onze vermogens. Maar ook ziekte en andere belemmeringen vragen om aanpassing en flexibiliteit. Het komt het dat sommige mensen bij het minste of geringste bij de pakken neerzitten en anderen een kwalitatief goed leven hebben met een ernstige ziekte? Wat bepaalt veerkracht? En hoe kunnen we deze optimaliseren?
 
 
Workshop dag 2: Pijn: nieuwe inzichten
Pijn speelt een belangrijke rol in ieders leven. Pijn is vaak een alarmsignaal voor lichamelijk letsel. Echter bij een overgrote meerderheid is er helemaal niets stuk. Bij heftige lage rugklachten kan in 95% van de gevallen geen medische (of psychische) oorzaak worden gevonden. Bij deze meeste mensen gaan de klachten vanzelf vrij snel (binnen een paar weken) over. Slechts bij een klein percentage (5%) worden de klachten chronisch. Het aantal mensen met langdurige pijn is wel een behoorlijk grote groep, 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. Bij een deel van deze mensen is er een medische aandoening of ziekte die gepaard gaat met pijn maar bij het overgrote merendeel wordt geen medische (maar ook geen psychische) verklaring gevonden.
Voor een uitgebreidere omschrijving van deze cursus ga naar de cursus pagina: