Gepaste maatregelen tijdens cursussen ivm Corona Virus


13 maart 2020

Vanwege het corona-virus dienen ook wij als cursusorganisator maatregelen te treffen. Vooralsnog hebben we besloten de komende cursussen gewoon doorgang te laten vinden maar uiteraard met gepaste maatregelen. Hiermee volgen we in eerste instantie de richtlijnen van de overheid en het RIVM (bijeenkomsten met minder dan 100 personen kunnen doorgang vinden).

 

Hierbij tekenen we wel aan dat we de situatie van dag tot dag bekijken en wanneer de situatie veranderd zullen we dit direct met onze cursisten communiceren.

Voor nu nemen wij onderstaande maatregelen m.b.t. tot de hygiëne:

* Iedereen met griep verschijnselen, hoesten, koorts moet/ vragen we om thuis te blijven.

* Tijdens de cursusdagen schudden we geen handen.

* We vragen iedereen op de eigen hygiëne te letten en regelmatig de handen te wassen.

* In het lokaal zullen hygiëne doekjes op de tafels liggen. Hiermee kan iedere cursist zijn/ haar tafel en stoel tijdens de cursus afnemen wanneer gewenst.

* Wij zorgen voor extra schoonmaak van meubilair en alles wat in aanraking komt (denk bijvoorbeeld aan deurklinken) met handen voorafgaand en

tijdens de cursusdagen.

* Iedere cursist krijgt een eigen tafel/ behandelbank i.p.v. gezamenlijk aan een behandelbank te zitten.

* Tijdens praktijk onderdelen wordt alleen gewerkt in vaste duo’s gedurende de volledige cursus. Ook de docent zal eventueel voorbeelden altijd op dezelfde personen uitvoeren.

* Tijdens praktijk onderdelen wassen we vooraf handen, kan gebruik gemaakt worden van handschoenen.

* Tijdens pauzes verzorgen wij alleen verpakte tussendoortjes. Ook voor de lunch zullen we gepaste maatregelen nemen om dit zo hygiënisch mogelijk aan te bieden.

 

We zijn ons er van bewust dat we hierdoor tijdens de cursusdagen wat beperkingen hebben maar rekenen hiervoor op uw begrip. Mocht uiteindelijk besloten worden de cursus toch geen doorgang te laten vinden dan zullen we uit op korte termijn informeren over een nieuwe datum en aanvullende informatie voor de betreffende cursus.