2-jarige Postgraduate opleiding osteopathie bij kinderen 2018-2019

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

De opleiding bestaat uit twee jaar en in totaal 16 modules, e-learning en een viertal stagedagen en leidt tot het behalen van het diploma osteopathie bij kinderen. Osteopaten die in het bezit zijn van dit diploma kunnen lid worden van het Europees Genootschap voor kinderosteopathie (EGKO). Panta Rhei werkt intensief samen met opleidingen in andere Europese landen te bevordering van het niveau van de osteopathie bij kinderen. De opleiding is geaccrediteerd door zowel het NRO als het GNRPO.


Binnen de basisopleiding osteopathie wordt er weinig aandacht besteed aan de specifieke behandeling van de baby en het kind. Binnen het huidige Beroeps competentie profiel wordt de specifieke behandeling van de baby en het kind verwezen naar de nascholingen. De opleiding osteopathie bij kinderen belicht alle aspecten van de behandeling van het kind. Er wordt in gegaan op de specifieke osteopatische aspecten maar ook de klassiek medische aspecten krijgen veel aandacht. Een osteopaat is medisch geschoold en pakt de problemen specifiek osteopatische aan. Een osteopaat moet in staat zijn werk in heldere bewoordingen te onderbouwen en te motiveren. De opleiding bestaat uit twee jaar van een achttal twee daagse modules ieder.

De opleiding is een must voor die osteopaten die op een gedegen wijze kinderen in hun praktijk willen en kunnen behandelen. U leert herkennen, behandelen, zelfstandig denken en medische verantwoordelijkheid te dragen voor uw handelen.

*** Informatie gaat verder onder de filmpjes ***

Eerste jaar

Het eerste jaar bestaat uit een achttal modules die gericht zijn op de zwangerschap, de bevalling en de pasgeborene.

Module 1: Inleiding in de osteopathie bij kinderen
21-22 september 2018
De eerste module staat in het teken van de inleiding van de osteopathie bij kinderen. U krijgt uitleg over de opbouw van de opleiding, het verloop van de stages en het door de opleiding gehanteerde behandelprotocol.
Verder staat op het programma: verbening van het cranium, hedendaagse inzichten over de behandeling van het cranium, welke technieken bij kinderen, de vagus doctrine.
Docenten René Zweedijk, Frank Vermeule en Christophe Tylleman

Module 2: Embryologie en morfogenese
16-17 november 2018

Embryologie en morfogenese, ontwikkeling van de midlines, ontwikkeling van het spijsverteringssysteem, ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Adviezen ten aanzien van de zwangerschap en bevalling, preventief onderzoek van de pasgeborene.
Docenten: René Zweedijk en Anja Caers

Module 3: De zwangerschap en de behandeling van de zwangere vrouw.
14-15 december 2018

In deze modules zal er in gegaan worden op de belangrijke fases van de zwangerschap, wat is een normale zwangerschap, welke problemen komen we tegen, wat zijn de indicaties en contra indicaties?  Wat zijn de specifieke osteopatische technieken tijdens de diverse fases van de zwangerschap.
Docent: Sabine Cartrysse

Module 4: De bevalling
18-19 januari 2019

Tijdens deze module gaan we in op de normale bevalling en de problematische bevalling. Wat zijn de verschillende liggingen en wat zijn de consequenties voor de baby? Praktisch staat Balanced Ligamentous Tensions op het programma, de behandeling van pasgeborene
Laurie Kolfoort en Cindy de Nooijer

Module 5: Perinatale Psychologie
15-16 maart 2019

Zwangerschap en geboorte hebben een grote invloed op de ontwikkeling en het latere functioneren van het kind. Tijdens deze module gaan we in op de directe aspecten van de zwangerschap en geboorte en leren we dit bij het kind herkennen en behandelen.
Docent: Terence Downling DO MD

Module 6: Viscerale problemen bij kinderen
12-13 april 2019

Spijsverteringsproblemen bij baby’s en jonge kinderen, behandeling van de baby na traumatische geboorte en behandeling van de schedelbasis. Behandeling en desensibilisatie van het mond gebied bij kinderen.
Docenten: Anja Caers en René Zweedijk

Module 7: Ontwikkelingspsychologie, neurocranium en EHBO bij kinderen
10-11 mei 2019

EHBO en AED bij een kind is een belangrijk thema wat ook her niet mag ontbreken. Daarnaast gaan we in op de ontwikkelingspsychologie van het kind. Daarnaast gaan we in op de behandeling van het membraneus systeem bij het kind, de veneuze sinussen, moulding technieken, behandeling van plagiocephalie
Docenten: Inez de Meester ontwikkelingspsycholoog en Geert Achterkamp DO

Module 8: Behandeling van moeders en baby’s
7-8 juni 2019
In deze praktische module gaan we in kleine groepje moeders en kinderen behandelen waardoor alle geleerde technieken van het afgelopen jaar worden toegepast.

E-learning
Tijdens de elearning worden er in lessen van ongeveer een uur theoretische thema’s behandeld. Deze lessen vinden plaats ter voorbereiding van de modules. Heirdoor kan er tijdens de modules meer aandacht aan de praktijk worden besteed. Lessen worden live gegeven doch worden ook op genomen waardoor ieder ze later kan in- of herhalen.

Tweede jaar
Het tweede jaar bestaat uit een aantal modules die allemaal een specifiek deel van de osteopathie bij kinderen belichten.

Module 1: Viscerocraniun
21-22 september 2018 

In deze module gaan we in op alle aspecten van het viscerocranium. Alle bostukken worden behandeld en we gaan in op de specifieke aspecten van het viscerocranium bij het kind.
Docent: Geert Achterkamp DO

Module 2: Viscerale problemen bij kinderen, orthodontie en centrale pees
16-17 november 2018
De eerste dag gaan we in op viscerale problemen bij kinderen. Welke problemen van het spijsvertering systeem zien we, wat is de rol van voeding, wat is de osteopatische benadering? Verder staan op programma; obstipatie, incontinentie, enuresis nocturna.
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze module gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docenten zijn Anja Caers DO en Frank Vermeule DO

Module 3:Orthodontie en viscerale osteopathie bij kinderen
14-15 december 2018
Orthodontie heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van het cranium doch beïnvloedt het gehele lichaam van het kind. In deze module gaan we in op de orthodontie en belichten we dit vanuit osteopatisch perspectief. Daarnaast staan viscerale technieken en de centrale pees bij kinderen op het programma.
Docent: Frank Vermeule DO

Module 4: K.N.O , Ophthalmologie, Neuro endocrino immulogie
18-19 januari 2019
Keel- , neus- en oorproblematiek zijn veel voorkomende problemen bij het kind. Anatomie, osteopatische aandachtspunten en een herhaling van de technieken betreffende het K.N.O. komen dit weekend uitgebreid aan bod.
De tweede dag staat in het teken van het stress systeem en de rol van het autonome zenuwstelsel hierin. Hoe onderzoeken we dit en hoe behandelen we dit?
Docenten: Geert Achterkamp DO en René Zweedijk DO

Module 5: Het centrale zenuwstelsel, het endocrien systeem en immunologie
15-16 maart 2019
Hoe is de opbouw, de ontwikkeling en het normaal functioneren van het centrale zenuwstelsel? Welke specifieke problemen kun je tegenkomen bij het kind? Wat doe je bij epilepsie? Hersenbeschadigingen? Hydrocephalus? En hoe kun je ontwikkelingsstoornissen herkennen?
Welke endocrien problemen kennen we bij kinderen en hoe diagnosticeren en behandelen we dit?
Hoe is het immuunsysteem opgebouwd en hoe benaderen we dit bij kinderen?
Docent: René Zweedijk DO

Module 6: De sensomotorische ontwikkeling van een kind in osteopatisch onderzoek en behandeling
12-13 april 2019
Epilepsie, autisme, ADHD en de dubbele triade
Persisterende reflexen en de rol hiervan bij leer- en gedragsproblemen. Hoe test men deze reflexen, hoe behandelt men ze als osteopaat.
Docenten: René Zweedijk DO en Laurie Kolfoort DO

Module 7: Leer- en ontwikkelingsproblemen
 en orthopedie
10-11 mei 2019

Van uit de klassieke ontwikkelingspsychologie belichten we klachten als autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie zijn thema’s die uitgebreid aan de orde komen.
In de lessen orthopedie gaan we in op veel voorkomende orthopedische problemen bij kinderen en hoe men dit osteopatisch benadert.
Docent: Inez de meester en Christophe Tylleman DO

Module 8: Synthese en praktijk met patiënten
7-8 juni 2019

Praktische module met patiënten.

Stage

Tot de opleiding behoren ook stagedagen. In totaal dient u een viertal stage dagen te lopen. Dit kan in de clinic in Rijen, op locatie zoals op een school voor leer en gedragsproblemen, the osteopathic center for Children in London of een adres naar keuze.

Diploma 
Voor diegenen die het diploma osteopathie bij kinderen willen behalen is er de mogelijkheid om een examen te doen. Er is een overgangsexamen van het eerste naar het tweede jaar ( theorie en praktijk) en het tweede jaar wordt afgesloten met een drietal casestudy’s en een praktijk examen waar een zelf meegebracht patiëntje wordt onderzocht en behandeld. Er is ook nog steeds de mogelijkheid om het certificaat te behalen en dus niet aan de examens deel te nemen.

Naast accreditatie bij het NRO & GNRPO ook geaccrediteerd bij het NOF.

Laurie Kolfoort-Strengholt DO

Laurie is docent aan de opleiding osteopathie bij kinderen van Panta Rhei . Van jongs af aan was zij geïnteresseerd in het aanleren van motorische vaardigheden bij kinderen en het observeren van de verschillen. Door het geven van judolessen aan kinderen met uiteenlopende beperkingen merkte ze dat deze kinderen niet alleen in hun sport maar ook cognitief en sociaal-emotioneel vaardiger werden. Judo bevat alle basisvormen van bewegen en het oefenen van deze basisvormen gaf dit resultaat.

Na achtereenvolgens fysiotherapie en osteopathie te hebben gestudeerd trok met name de BLT haar aandacht tot dr Masgutova op haar pad kwam.

Na diverse cursussen gevolgd te hebben bij Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integratie (MNRI) heeft Laurie al haar ervaringen geïntegreerd in de osteopathie. Primaire en levenslange reflexen zijn tot nu toe een onderbelicht stuk geweest binnen de osteopathie en juist een osteopaat kan hierin veel betekenen door de oorzaak van het persisteren van de reflex te achterhalen en te behandelen.

 

English

Laurie Kolfoort-Strengholt DO

Laurie is an instructor in the osteopathy in children program at Panta Rhei . From an early age, she was interested in teaching children motor skills and observing the differences. By teaching judo classes to children with various disabilities, she noticed that these children became more skilled not only in their sport but also cognitively and social-emotionally. Judo contains all the basic forms of movement and practicing these basic forms gave this result.

After successively studying physical therapy and osteopathy, BLT in particular attracted her attention until Dr. Masgutova came her way.

After taking several courses at Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI), Laurie integrated all her experiences into osteopathy. Primary and lifelong reflexes have so far been an underexposed piece within osteopathy, and an osteopath in particular can do a lot in this by identifying and treating the cause of the persistence of the reflex.

2-jarige Postgraduate opleiding osteopathie bij kinderen 2018-2019
Per jaar
€ 3.400,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

21 sep 2018 t/m 22 sep 2018 08:30 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#0
Maximale punten: - Totaal uren: -
NOF
#0
Maximale punten: - Totaal uren: -
GNRPO-BCO
#0
Maximale punten: - Totaal uren: -