Het plastische brein en pijn met Dr. A. Engers

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Dr. A. Engers

€ 495,00

Totaal

Cursus

8 mrt 2021 t/m 9 mrt 2021
09:00 - 17:30

Accreditatie

Accreditatie NRO
14 uur / 14 punten
#402110
Wordt aangevraagd NOF
Wordt aangevraagd GNRPO

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Dag 1: Het plastische brein: over aanpassen, leren en herstel
Dag 2: Pijn, nieuwe inzichten, andere aanpak

Workshop dag 1: Neurale Plasticiteit: flexibiliteit en veerkracht

Flexibiliteit speelt een belangrijke rol in ons bestaan. Hoe flexibel zijn we? De maatschappij stelt voortdurend nieuwe eisen aan onze vermogens. Maar ook ziekte en andere belemmeringen vragen om aanpassing en flexibiliteit. Het komt het dat sommige mensen bij het minste of geringste bij de pakken neerzitten en anderen een kwalitatief goed leven hebben met een ernstige ziekte? Wat bepaalt veerkracht? En hoe kunnen we deze optimaliseren?

Gelukkig blijken onze hersenen ongelooflijk flexibel. Vroeger dachten we dat als je volwassen was het zenuwstelsel volgroeid was en nauwelijks nog veranderde. Dit blijkt onjuist, hersenen en zenuwcellen kunnen van eigenschappen veranderen hoe oud je ook bent. We zien dit onder andere bij de veranderingen na hersenbeschadigingen maar ook bij pijn.
Herstel na hersenbeschadiging blijkt te berusten op ingrijpende neuronale reorganisatie. Kennis en inzicht hoe we deze neuronale reorganisatie in de juiste richtingen kunnen sturen is cruciaal in de behandeling na hersenbeschadiging.
In de praktijk blijken we de regels (bijv. leerprincipes) die nodig zijn voor functioneel herstel en neuronale aanpassingen suboptimaal te hanteren.
In de workshop worden de biologische achtergronden voor leren en herstel uitvoerig besproken en worden deze geplaatst in de dagelijkse praktijk.
Wat kun je als hulpverlener doen om iemands veerkracht en herstelvermogen te optimaliseren?
In de workshop worden velen praktische voorbeelden besproken hoe je als hulpverlener (zowel fysiek als mentaal) de cliënt beter kan helpen leren zodat hij of zij met de huidige beperkingen beter uit de voeten kan en een meer waardevol leven kan leiden.

Keywords: hersenen, plasticiteit, leren, veerkracht, context, vaardigheden, aandacht, vermoeidheid, motivatie, CVA, Parkinson, MS, waarde, kwaliteit van leven.

Workshop dag 2:  Pijn: nieuwe inzichten

Pijn speelt een belangrijke rol in ieders leven. Pijn is vaak een alarmsignaal voor lichamelijk letsel. Echter bij een overgrote meerderheid is er helemaal niets stuk. Bij heftige lage rugklachten kan in 95% van de gevallen geen medische (of psychische) oorzaak worden gevonden. Bij deze meeste mensen gaan de klachten vanzelf vrij snel (binnen een paar weken) over. Slechts bij een klein percentage (5%) worden de klachten chronisch. Het aantal mensen met langdurige pijn is wel een behoorlijk grote groep, 20% van de Nederlandse bevolking heeft last van chronische pijn. Bij een deel van deze mensen is er een medische aandoening of ziekte die gepaard gaat met pijn maar bij het overgrote merendeel wordt geen medische (maar ook geen psychische) verklaring gevonden.

Nog niet zo lang geleden werd, wanneer geen medische oorzaak was gevonden, de term ‘psychische pijn’ gehanteerd. Bij elke vorm van pijn zijn zowel fysieke, psychische en sociale factoren van belang.
Pijn is allesbehalve simpel te beschrijven en zit ongelooflijk ingenieus in elkaar. Neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat in onze hersenen vele factoren bij elkaar komen die de gevoeligheid van ons pijnsysteem bepalen: beweging, bezigheden, context, gedachten, aandacht, verwachtingen, emoties enz..

In de workshop wordt aandacht besteed aan de vele facetten van pijn en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
Wat kun je als hulpverlener doen om de kwaliteit van leven van iemand met chronische pijn te helpen verbeteren?

In de workshop worden velen praktische voorbeelden besproken hoe je als hulpverlener (zowel fysiek als mentaal) de cliënt beter kan helpen met pijn om te gaan zodat hij of zij met de huidige beperkingen beter uit de voeten kan en een meer waardevol leven kan leiden.

Keywords: pijn, pijnsysteem, hersenen, plasticiteit, bio-psycho-sociaal, vaardigheden, depressie, angst voor schade, motivatie, Fibromyalgie, Chronische lage rugpijn, CRPS-1, waarde, kwaliteit van leven.

 

 

Cursuslocatie