Masterclass; Ontwikkelingspsychologie voor osteopaten gespecialiseerd in het werken met baby’s en kinderen met Joeri Calsius

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Dr. Joeri Calsius DO

€ 675,00

Totaal

Cursus

23 jun 2021 t/m 25 jun 2021
09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NRO
21 uur / 21 punten
#426532
Accreditatie NOF
21 uur / 21 punten
#0
Accreditatie GNRPO
21 uur / 21 punten
#408225

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Wanneer baby’s of kinderen tijdens hun opgroeien in woelig water terechtkomen brengt dit vaak een complexiteit aan bio-psychosociale factoren met zich mee die erg kan wegen op het herstel. Hoewel osteopaten vertrouwd zijn met de biologische invalshoek is het vaak veel lastiger inzicht te krijgen in de talrijke psychosociale processen en patronen die kunnen meespelen in de klachtontwikkeling. Deze situeren zich immers niet alleen bij het kind maar evenzeer op niveau van het gezin of de cultuur, niet alleen in het hier en nu maar vaak al geruime doorheen een lange leergeschiedenis. Bovendien speelt zowel bij het ontstaan en in stand houden van de klacht als ook bij de therapeutische werkzaamheid het onbewuste een grote rol. Het is dan ook cruciaal om psychologische factoren te leren herkennen, begrijpen en waar nodig te betrekken in therapie.

Deze driedaagse masterclass ‘Ontwikkelingspsychologie’  wil hiertoe een stevige opstap bieden. Allereerst schetsen we een denk- en werkmodel dat opgebouwd is vanuit de ontwikkeling van het kind. Hiertoe bespreken we de psychologische ontwikkelingsstadia die een kind doorloopt en zoomen in op cruciale fasen (bv. hechting, ik-sterkte), vermogens (bv. lichaamsbewustzijn, spel en mentalisatie) en invloeden (bv. prenataal en eerste levensjaren, pathologie ouders, etc.). Met dit model als domein-overstijgende kapstok verkennen we vervolgens diverse thema’s die relevant kunnen zijn voor de osteopatische praktijk en maken we de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Tijdens deze masterclass wordt nadrukkelijk belang gehecht aan een wetenschappelijke en trans-disciplinaire invalshoek. Hierbij gaan we in dialoog gaan met actuele theorieën en onderzoeksdata uit de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, kinderpsychotherapie en aanverwanten domeinen zoals neurowetenschappen en filosofie. We kiezen er in deze masterclass bewust voor om meerdere thema’s aan te snijden vanuit een inleidend karakter. Bij interesse tot verdere verdieping is er de cursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ bij Panta Rhei.

Praktisch:

 

Dag 1   Aanzet tot een transdisciplinair denk- en werkmodel

 • Leren kijken met een ontwikkelingspsychologische bril, waarom zou je?
 • De ontwikkelingsstadia in vogelvlucht
 • Opbouw van een model voor een geïntegreerde benadering
 • De ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, kinderspel?

 

Dag 2   Interessante thema’s uit de psychologenpraktijk en hun praktische vertaalslag

 • Het belang van veilige hechting en het impact van onveilige hechting
 • Prenatale invloeden, complex of complot?
 • Hoe slaat het lichaam trauma op?
 • Invloeden van psychopathologie bij een ouder: van trans-generationeel trauma en parentificatie tot KOPP-kinderen

 

Dag 3   Interessante thema’s uit de psychologenpraktijk en hun praktische vertaalslag

 

 • Werken met een anamnesemodel voor een geïntegreerde aanpak
 • Een blik in de spelkamer: hoe kijkt, denkt en werkt een kinderpsychologe? (online gastlezing door Liesbeth Roncada MSc., klinisch kinderpsychologe, psychodynamisch kinder- en spel-psychotherapeute, tevens kinder-kinesitherapeute)
 • Onbewuste en voortalige dimensies van geïntgreerd lichaamswerk bij baby en kind
 • Analyse van casuïstiek aangebracht door de deelnemers

 

 

Docent

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verschijnt zijn nieuwe boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ waarin het thema lichaamsgericht werken in psychotherapie verder praktisch uitgewerkt wordt.

 

Cursuslocatie