Motiliteit uitdruk van de vitaliteit met Jo Buekens

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Motiliteit uitdruk van de vitaliteit

Het succes van de osteopathische benadering is voor een groot deel toe te schrijven aan de observatie van en de interactie met een aantal bewegingsvormen die door de verschillende lichaamsstructuren tot uitdrukking gebracht worden.

Eén van hen, de motiliteit, is gekenmerkt door vele definities en interpretaties. In deze workshop wordt de motiliteit gedefinieerd als de beweging die reeds vroeg gedurende de embryonale ontwikkeling begint en die tot het einde van het leven blijft bestaan. De motiliteitsbeweging wordt veroorzaakt door de stroming van vloeistoffen in het bindweefsel en is door palpatie waar te nemen.

Om deze beweging, die de vitaliteit uitdrukt, beter te leren kennen, moeten we teruggaan naar embryologische ontwikkeling waar de dynamische processen hun oorsprong kennen. Het is deze dynamiek die voor een groot deel onze morfologie en onze manier van functioneren bepaalt.

Door de evolutie van de microscopie krijgen wij steeds meer informatie over het verloop van de embryologische processen. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de theorie steeds omvangrijker en gedetailleerder wordt, maar anderzijds leidt dit tot een beter begrip van de embryologische dynamiek die wij in onze praktijk waarnemen.

De actuele stand van kennis en het diepgaander onderzoek op verschillende gebieden van de geneeskunde, toont aan dat zich bepaalde observaties en lichaamsuitingen op wetenschappelijke evidentie steunen. Dit geeft ons de mogelijkheid om te werken met de nodige basiskennis, of om het in de context van W.G. Sutherland te zeggen: met vingers die leren, weten, denken, begrijpen en integreren.

Jo Buekens en Henrik Stamer structureren hun cursus zodanig dat het fundamenteel osteopatisch gedachtegoed verbonden kan worden met actuele wetenschapsstand van de embryologie. De praktische toepassing voor het werk in onze praktijk met patiënten staat op de voorgrond. Daarnaast wordt gewerkt aan een beter begrip van de dynamiek bij pasgeborenen en jonge kinderen.

Het is belangrijk te weten dat de toegepaste embryologie een steeds belangrijkere plaats inneemt in de ontwikkeling en evolutie van de hedendaagse osteopathie. Het is het doel van deze cursus om de wetenschappelijkheid met de osteopathische fundamententen te verbinden.

In de workshop gaan we in op:

– Osteopathische fundamenten

– Embryologische basiskennis en basisbegrippen

– Nadruk op de pasgeborene en de vroege kinderjaren

– Praktische en functionele embryologie

– Embryologische dynamiek als een levenslange uitdruk van levenskrachten

– Hoe en waar kunnen we de motiliteit waarnemen?

– Actualisering en praktische integratie van nieuwe embryologische kennis in het osteopathisch werk

– Palpatie van het perikard en de omliggende structuren, de darm en de durale membranen…

Motiliteit uitdruk van de vitaliteit met Jo Buekens
Totaal
€ 875,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

28 sep 2022 t/m 1 okt 2022 09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#472880
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
NOF
#2022
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28