OMFT; Oro-myofunctionele therapie voor osteopaten

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Drs. Berry P.M. Verlinden, tandarts-implantoloog, Liset Maas-Houtekamer en Logopedist/omft-therapeut

€ 650,00

Per module

Cursus

10 dec 2021 t/m 11 dec 2021
08:30 - 17:15

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NRO
14 uur / 14 punten
#443567
Accreditatie NOF
14 uur / 14 punten
#2022
Accreditatie GNRPO
14 uur / 14 punten
#443569

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Omschrijving van de cursus:

Oro-myofunctionele therapie, OMFT, behandelt functionele stoornissen in het oro-faciale gebied veelal ten gevolge van myogene dysfuncties. Het niet of niet tijdig behandelen van oro-faciale myogene dysfuncties kan onder andere leiden tot een afwijkend groeipatroon van het oro-faciale skelet, (cervicale) hyperlordose, malocclusies en relapses na orthodontische behandelingen, een narrow upper airway met sleep disturbed breathening, en logopedische articulatiestoornissen. Aandacht wordt besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot algemene gezondheid, orthodontische afwijkingen, KNO problematiek en de wijze van behandeling daarvan door de OMFT-therapeut. Er is een cruciale rol weggelegd voor het correct positioneren en functioneren van de tong als groeistimulator voor het oro-faciale skelet. Het bereiken van dit doel heet OMFT.

Het door de docenten ontwikkelde protocol OMFT is gebleken uitstekend bruikbaar te zijn tijdens de behandeling van myofunctionele problemen. Op didactisch verantwoorde wijze laten de docenten de samenhang zien tussen verschillende disciplines; logopedisten, tandartsen, osteopaten, oro-faciaaltherapeuten, KNO-artsen en orthodontisten. Dit wordt bereikt door Power point presentaties, practica en mondelinge kennisoverdracht. Zo leert u in deze cursus onder andere te werken met objectieve meetinstrumenten als de Force scale (lipsterktemeter),  de Payne-techniek (visualiseren van de tongpositie in rust en het slikpatroon) en het Kotlow meetinstrument voor het opmeten van het frenulum linguale.

De volgende onderdelen komen tijdens deze cursus aan de orde:

 • Algemene toelichting betreffende OMFT en de anatomie en fysiologie van het oro-faciale complex;
 • Houding, faciale groei en malocclusie in relatie tot OMFT;
 • Relatie myofunctionele therapie, tandheelkunde, orthodontie en het belang van deze kennis i.v.m. de diagnostiek en therapie van oro-myogene disfuncties;
 • Het effect van mondtrainers, Myobraces®, ten aanzien van oro-faciale groei en myogene functiecorrectie: indicaties en contra-indicaties;
 • Het inzetten van verschillende soorten lippenpleisters (Fixomull stretch/Omnifix, Leukopor, Micropor en Kinesiotape): theorie en practicum;
 • Het belang van het maken van optimale houding- en mondfoto’s en hoe bewerk ik deze?;
 • Tongue tie en lipbandjes, gevolgen ten aanzien van groei, en verstoorde ademhaling;
 • Practicum opmeten tongriempje;
 • Practicum: Hoe bepaal ik de Centrale Relatie (CR) bij mijn cliënt? En waarom is dit zo belangrijk?;
 • Relatie OMFT en Cranio Mandibulaire Dysfuncties;
 • Welke oefeningen gebruikt een logopedist zoal bij OMFT;
 • Uitgebreide casuïstiek;
 • Het gezamenlijk afnemen van anamnese, stellen van diagnose en opstellen van behandelplan bij (bij voorkeur) eigen cliënten van cursisten.

 

Door wie wordt de cursus gegeven?

Drs. Berry P.M. Verlinden, tandarts-implantoloog.

Na zijn studie tandheelkunde aan de Universi­teit van Utrecht heeft hij zich in 1979 gevestigd als tandarts in Huizen. Hij heeft zowel in binnen- als buitenland zijn aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van de oro-myofunctionele therapie en de uitgebreide restauratieve tand­heelkunde. Het groot­ste deel van zijn tijd is hij werk­zaam geweest op het gebied van Implantologie en Gespeci­aliseerde tandheelkun­de, met name voor uitgebreid restau­ratieve behandelingen ten gevolge van functiestoornissen op myogeen of arthrogeen ge­bied. Hij was 5 jaar secretaris van de Stichting voor Weten­schappelijk Tandheelkundige Arbeid, die belast is met nascholingscursussen voor tandartsen.  In 2003 volgde zijn erkenning als Implantoloog. Sinds 2007 is hij Fellow International College of Dentists. Tot 2012 had hij een verwijspraktijk voor Gespecialiseerde Tandheelkunde en Implantologie in Huizen en nu is hij uitsluitend nog docent OMFT.  Al sinds 1986 geeft hij lezingen en cursussen over oro-myofunctionele therapie en de relatie met tandheelkunde, aanvankelijk samen met Peter Helderop maar sinds 2016 samen met Liset Maas-Houtekamer. Zij geven cursussen en lezingen in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Letland. Zowel aan Hogescholen, Universiteiten, Kwaliteitskringen, maar ook op maat gemaakte incompany cursussen. Hij is eigenaar van de website OMFT.info en de drijvende kracht achter het Kwaliteitsregister-OMFT.nl

Liset Maas-Houtekamer, Logopedist/omft-therapeut

In juni 1991 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding Logopedie in Hoensbroek. Sinds februari 1992 is zij als allround vrijgevestigd logopedist werkzaam in haar praktijk te Arnemuiden.  Vervolgens heeft zij vele cursussen gevolgd om zich op een aantal stoornissen extra te kunnen specialiseren.

Vanaf 2010 heeft zij zich gespecialiseerd in Oro-myofunctionele therapie. Ook hierin heeft zij veel cursussen gevolgd, waarin onderzoek en behandeling op het gebied van OMFT centraal stonden. In juni 2015 is zij als eerste logopedist in Nederland toegelaten tot het Kwaliteitsregister-OMFT. In september 2014 heeft zij in Middelburg, binnen de muren van OrthoCenter Middelburg, een dependance opgestart waar uitsluitend oro-myofunctionele therapie wordt bedreven. Er is een prettige samenwerking met tandartsen, orthodontisten, osteopaten en                                                          orofaciaaltherapeuten in Zeeland.

 

Cursuslocatie