Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO -2022

Aeroparc Gilze-Rijen Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Let op! Bovengenoemde prijs is voor 4 dagen!

22-23 september 2022
27-28 oktober 2022

De osteopaat is ook voor mensen met psychosomatische en (milde) psychiatrische klachten een vertrouwde behandelaar. Dit betekent dat hij/zij steeds vaker geconfronteerd wordt met hulpvragen die het strikt somatische domein overstijgen. Logischerwijze verhoogt dit de noodzaak aan wetenschappelijk onderbouwde kennis, doelgerichte vaardigheden  en bijkomende competenties  met betrekking tot het ruime domein van psychologie, psychosomatiek en trauma.

 

De basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ (kortweg PPOP basis) wil hieraan tegemoetkomen en start met het wetenschappelijk onderbouwen van een denkmodel om anders te leren kijken naar psychosomatiek en trauma. Vervolgens focust de cursus op een brede waaier aanmeldingsklachten zoals spanning, stress, SOLK, angst, paniek en depressie. Maar ook persoonlijkheidsproblematieken (zoals borderline), psychose- en autismespectrum problematieken komen ruimschoots aan bod. Hierbij wordt telkens aandacht besteed aan het leren begrijpen van klachten binnen een ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe hanteren we een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennisdomeinen zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, neurowetenschappen en filosofie aan bod komen.

Wanneer we de opgedane inzichten en vaardigheden dan vertalen naar de concrete osteopatische praktijk, hanteren we het myofasciale substraat als toegangspoort om onze patiënt meer geïntegreerd te benaderen. Zo komt de osteopaat na een boeiende ontdekkingstocht door diverse, onderbelichte domeinen terug thuis op bekend terrein en staat hij/zij sterker beslagen op het vaak gladde ijs van psychosomatiek en trauma.

Hoewel de PPOP-basiscursus een inleidend karakter heeft, legt ze niettemin een stevig somato-psychisch fundament voor de osteopathie. Daartoe ligt de nadruk zowel op wetenschappelijk onderbouwde theorievorming als integratie binnen de bestaande osteopatische expertise.

 

Beknopte inhoud 

Dag 1: “Psychosomatiek? Gluren bij de buren…!”

 

Een trans-disciplinaire bril voor de osteopaat

 

Inleiding: Psychosomatische therapieën van toen tot nu… én osteopathie!

 

à Leerdoelen:  Kort historisch overzicht van de ontwikkeling van psychosomatische therapieën, verduidelijken van bijbehorende wetenschappelijke paradigma’s en mensbeelden. Situering van de osteopathie binnen dit spectrum. Uitdagingen en valkuilen van een bio-psycho-sociale visie.

 

Theorie: Psychosomatische actualiteit en aanzet tot een trans-disciplinaire benadering voor de osteopaat

 

à Leerdoelen: Actualiteit van psychosomatisch onderzoek en kliniek. Korte duiding rond prevalentie, diagnostiek en terminologie. Opbouw tot een geïntegreerde benadering

 

Theorie: Psychosomatiek en neurowetenschap: fundamenten en highlights

 

à Leerdoelen: Bondig overzicht van klinisch interessante, neurowetenschappelijke wetenswaardigheden mbt psychosomatiek en bodymind-pathways

 

Praktijk: Werken met een geïntegreerd model voor anamnese

 

à Leerdoelen: aanleren van een geïntegreerd model voor anamnese ifv de osteopatische praktijk

 

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie

 

 

Dag 2: “Oeps, wat gebeurt hier allemaal?”

 

Wetenswaardigheden uit het psychotherapeutische domein

 

Theorie: Psychologische beelden in de osteopatische praktijk begrijpelijk maken: van neurose en borderline tot psychose…wat is het eigenlijk en hoe ga je ermee om?

 

à Leerdoelen: Stapsgewijze begrijpelijk maken hoe vanuit ontwikkelingspsychologische analyse verklaard wordt wat neurose, borderline en psychose is. Ontwikkelingsdynamische indeling van angstklachten, paniek, stemmingsklachten en somatisatie. Handvatten voor de praktijk ifv herkennen, differentiëren en/of doorverwijzen

 

Theorie: Trauma en het lichaam

 

à Leerdoelen: Wetenswaardigheden uit actueel trauma-research. Hoe fungeert het lichaam als blauwdruk, geheugenopslag en affectregulator bij trauma?  Traumasporen en het myofasciale substraat.

 

Praktijk: Werken met het getraumatiseerde lichaam…myofasciale technieken en meer

 

à Leerdoelen: Geïntegreerd lichaamsgericht werken vanuit het myofasciale substraat bij trauma (deel 1)

 

 

 

Dag 3: “De psychosomatische patiënt…aan de slag?!”

 

Psychosomatische grondslagen 

 

Theorie: Psychosomatische processen en dysfuncties beter begrijpen: neurowetenschappelijke, fenomenologische en ontwikkelingspsychologische basisprincipes

 

à Leerdoelen: Psychosomatische processen en dysfuncties leren begrijpen vanuit 3 afzonderlijke invalshoeken:  neuroplastische, fenomenologische en ontwikkelingspsychologische basisprincipes. Van embodiment tot body-awareness, een trans-disciplinaire verkenning in vogelvlucht.

 

Praktijk: De osteopatische praktijk verrijken met een geïntegreerd psychosomatisch werkkader, hoe doe je dat?

 

à Leerdoelen: Goed begonnen is half gewonnen: tips and tricks om het werken als osteopaat beter af te stemmen op patiënten met een ‘psychosomatisch’ lichaam. Leren omgaan met moeilijke (hulpvragen van) patiënten.

 

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie

 

Dag 4: “Het lichaam als toegangspoort…een thuiswedstrijd voor de osteopaat!”

 

De myofasciale peiler

 

Theorie: Aanraking, van fysiologisch effect tot psychologisch impact

 

à Leerdoelen: nauwkeurige analyse van het fenomeen aanraken/aangeraakt worden vanuit neurofysiologische en ontwikkelingspsychologische bril

 

Theorie: Lichaamsbeleving en emotieregulatie

 

à Leerdoelen: Het lichaam als een voortalige regulator van emoties. Subcorticale processen van (onbewuste) geheugenopslag. De rol van body-awareness tijdens diep myofasciaal lichaamswerk.

 

Theorie: Het concept ‘spierpantser’, een myofasciale analyse

 

à Leerdoelen: Het historische concept ‘spierpantser’ bij Wilhelm Reich. Vertaling naar een actuele, myofasciale benadering op basis van wetenschappelijke evidenties uit fascia-research, hechting, emotie- en trauma-onderzoek.

 

Praktijk: Werken met een haptische handgreep bij psychosomatische klachten

 

à Leerdoelen: Toepassen van diverse (myo-)fasciale technieken als haptisch contact op het spierpantser. Werken ifv spannings-release of –opbouw.

Praktijk: Het concept ‘spierpantser’, aanzet tot behandeling

 

à Leerdoelen: Geïntegreerd lichaamsgericht werken met en vanuit het myofasciale substraat bij trauma (deel 2)

 

 

 

Docent

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verschijnt zijn nieuwe boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ waarin het thema lichaamsgericht werken in psychotherapie verder praktisch uitgewerkt wordt.

Cursusdata:
22-23 september 2022
27-28 oktober 2022

Let op! Modulen kunnen niet los gevolgd worden.

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij universitair docent aan de Faculteit Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina) waarin het thema  van geïntegreerd lichaamswerk EBW® meer praktisch uitgewerkt wordt.

Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO -2022
Totaal
€ 885,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

22 sep 2022 t/m 23 sep 2022 09:00 - 17:00
27 okt 2022 t/m 28 okt 2022 09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NRO
#472877
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
NOF
#2022
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28
GNRPO-BCO
#472879
Maximale punten: 28 Totaal uren: 28