Realiteit – Informatie – Mens met Daan van Oosten

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Panta Rhei Opleidingen

€ 675,00

Totaal

Module 1

5 sep 2022 t/m 5 sep 2022
09:00 - 17:00

Module 2

26 sep 2022 t/m 26 sep 2022
09:00 - 17:00

Module 3

10 okt 2022 t/m 10 okt 2022
09:00 - 17:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NOF
21 uur / 21 punten
#2022

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Wie zijn wij en hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe zie jij de wereld en wat zie jij als realiteit? En hoe verhoudt zich dat tot hoe anderen dat zien? Wat is energie en kun je mensen beter maken met behulp van energie? Waarom vertoont het menselijk lichaam slijtage en is dat een onvermijdelijk gegeven? Welke rol speelt de kwantummechanica in de levens van mensen? Waarom is entropie – zeg voor het gemak wanorde – zo bepalend in leven en evolutie? Wat is de betekenis van informatie en kennis in leven en kosmos?

Allemaal vragen, waarvoor het goed is om over na te denken. Het zijn vragen die gaan over het wezen van het zijn. Antwoorden op die vragen – voor zover die mogelijk zijn – zullen niet direct maken dat je boterham beter belegd zal worden. Maar ze zullen je wel veranderen als mens, en eventueel ook als therapeut. Wie een beter begrip krijgt van zichzelf en van de wereld zal nieuwe verbindingen kunnen leggen en beter kunnen functioneren. Niet alleen als mens, maar zeker ook als therapeut.

In een reeks van colleges zal worden ingegaan op de evolutie in brede zin. Met de mens als startpunt gaan we op zoek naar begin van het universum en vandaaruit terug naar de mens, met ook een blik op de toekomst. Tijdens die reis gaan we na wat er te leren valt over informatie en kennis, energie en entropie, kwantumfysica en kwantumbiologie, leven en ontstaan van leven, mens en bewustzijn, en we eindigen met moderne, wetenschappelijke inzichten op gebied van helen in brede zin.

Het zal geen eenvoudige reis worden. Er wordt het nodige gevraagd aan inzet en motivatie van de deelnemers. Op zich is er geen specifieke voorkennis nodig. Maar omdat het eigen wereldbeeld voor de meesten volledig zal sneuvelen, is er energie nodig voor het afscheid nemen van dat beeld en voor het formeren van een nieuw wereldbeeld. Het kost moeite om een nieuw fundament onder je denken te leggen en je moet geen angst hebben om afscheid te nemen van het vertrouwde. Het zal een reis worden die gaat over bergen en door dalen. In de dalen is het lastig om te zien waarom je een bepaalde route moet volgen, maar op de bergen zijn er momenten met indrukwekkende panorama’s.

De cursus wordt gegeven op drie dagen. Tussen die drie dagen zit relatief veel tijd. Dat maakt het mogelijk om het geleerde te laten bezinken, zodat het zich kan verankeren in je systeem van denken. Die tijd is ook nodig om weer energie op te doen voor een volgend traject van de reis. Na de cursus zul je veel geleerd hebben, en misschien ook wel een klein beetje wijzer zijn geworden. En met wijsheid kun je meer betekenen voor anderen, maar kun je ook zelf uitgroeien tot een completer mens.

Waarschuwing. Weet waar je aan begint. Veel mensen willen helemaal niet veranderen. Ze zijn tevreden met hoe ze zijn. Dat is prima, maar die mensen kunnen de cursus beter aan zich voorbij laten gaan. Er zijn ook mensen die een lange en moeilijke reis niet aantrekkelijk vinden. Ook dat is prima, en het mag duidelijk zijn dat ook voor hen de cursus niet is aan te bevelen.

 

Daan van Oosten

Informatie- en systeemwetenschapper

Studeerde natuur- en wiskunde aan de Technische Universiteit Delft, gevolgd door informatica en informatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, en psychologie en filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Na zijn afstuderen in Delft ging hij werken bij de Open Universiteit in Heerlen bij de faculteit Technische Wetenschappen. De focus lag op gebied van systemen en modellen, en hij heeft een groot aantal boeken en artikelen geschreven over informatie, processen, systemen en modellering. In dat kader heeft hij een aantal aanvullende studies gedaan en deed hij promotieonderzoek naar autonome robots met de eigenschap dat ze zich in een continu proces aanpassen aan hun omgeving. Een belangrijk aspect daarbij was het modelleren van neuro-endocriene immuunsystemen, en de uitkomsten daarvan hebben geleid tot een verband met de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij is gefascineerd door de betekenis van informatie, in het bijzonder in relatie tot biologische systemen. Informatie speelt een fundamentele rol in processen die dergelijke systemen vormgeven. De kosmische evolutie en daarmee leven is een proces van voortdurend veranderende relaties en daarmee wiskundig te beschrijven. Het universum is te zien als een grote relationele gegevensbank die evolueert volgens fysische regels, met als intrigerende mogelijkheid dat die regels zelf ook kunnen evolueren. Vanwege het relationele aspect is evolutie een vorm van co-creatie. Mensen spelen hierin een opmerkelijke rol, met name door hun creatieve brein en door de daarmee samenhangende technologische ontwikkelingen. Mensen hebben daardoor een zekere verantwoordelijkheid, want bedacht moet worden dat er een relatie is tussen kennis en entropie, wat wil zeggen dat met het toenemen van kennis, ook de mogelijkheden tot destructie toenemen.

Cursuslocatie