Silver Bullets – Bioregulatieve geneeskunde in de osteopathie

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Philip van Caille DO

€ 650,00

Per module

Cursus

12 sep 2019 t/m 14 sep 2019
09:00 - 17:30

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NRO
84 uur / 84 punten
#333991
Accreditatie NOF
84 uur / 84 punten
#0
Accreditatie GNRPO
84 uur / 84 punten
#333987

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Het begrip „Silver Bullet“ is een metafoor voor (be)handelingen die hun effektiviteit bij het oplossen van problemen bewezen hebben. Als osteopaten worden we meer en meer met chronisch, therapie-resistente klachten geconfronteerd. Deze patiënten vertonen meestal geen echte „laesie“ meer, maar een tekort aan gezondheid, een tekort aan harmonie of anders gezegd, bioregulative blokkaden. De zelfgenezende capaciteiten zijn gestoord.

Doel van de therapie: de patiënt opnieuw de mogelijkheden bieden, op alle niveau’s bioregulatief te zijn.

De cursus is volledig vernieuwd waardoor nog meer praktische behandelings-mogelijkheden aan bot komen als bij de voorgaande cursus. We kunnen eigenlijk spreken van „Silver Bullets Reloaded“.


Silver Bullets 1: Faktoren die noodwendig zijn dat genezing überhaupt weer kan plaatsvinden en de verschillende niveaus van genezing.
Thema‘s: Genetica betreft ons allen. Genen zijn geen lotsbestemming, maar een mogelijkheid voor een uitgebalanceerd leven.
Welke faktoren zijn een conditio sine qua non voor genezing?
Welke konsequenties kunnen daaruit getrokken worden voor de osteopathische praktijk?
Om goede behandelingsresultaten te hebben is het essentieel, in staat te zijn om het gezondheidsprobleem van de patiënt en zijn regulatieblokkaden met elkaar in relatie te brengen.

Therapie: Verklaring en de omzetting in de praktijk van een basis testmodel. Traumatherapie of zogenaamde RST (Recall Shock Therapie): een patiënt na een trauma zijn genezingschancen terug geven. Gebaseerd op meerdere onderzoekers en behandelaars zoals o.a. Dr. R.Callahan. Neurologische tremor uitlokken als traumatherapie.

Silver Bullets 2: Het mesenchym „wassen“
Thema‘s: Het grondsysteem of basisbioregulatiesysteem: wat bepaalt de kwaliteit, dynamiek en flow van de matrix. De principes van dynamiek en de bioelektronika van het zuur-basen evenwicht. Strategieën om het immuunsysteem op te bouwen.
Therapie: hoe „wassen“ we het grondsysteem van Pischinger? Testprotokollen voor metabolische en zuur-basen starheid. Concept voor de behandeling van het lymfatische systeem. Therapie bij belastingen van de matrix met afvalstoffen. Nutritionele therapie bij zuur-basen en metabolische ontsporingen. Histaminose en gliadinose. Patiënten begeleiden bij bepaalde voedingskuren.

Silver Bullets 3: Stress en het neurovegetativum
Thema‘s: Wat betekent permanente psychologische stress voor het neurovegetativum? De rol van het pericard. Stress en hormonale stoornissen. Ontsporingen van zelfgevoelens. Wat kan achtzaam zijn, voor de gezondheid van de patient en voor de fokus van de therapeut betekenen? Polyneuropathieën en zijn dikwijls gemaskeerde symptomatologie. De neurofysiologie van gelukkig zijn.
Therapie: Mind-body geneeskunde. Hoe wordt ik gelukkig en wat betekent dit voor mezelf en voor mijn werk; mijn patiënten? Testprocedure en therapie van ontsporingen van de stress-as en zelfgevoelens. Behandeling van o.a. stressas en het pericard. Informatieve geneeskunde en exchange forces. Holdingtechnieken en mindfulness.

Silver Bullets 4: Hormonale ontsporingen en salutogenese
Thema‘s: Hormoonresistentie en het hormonale evenwicht. De corticotropine as en de thyreotropine as. Insulineresistentie. Hormonale stoornissen: oestrogeen dominant syndroom, androgeen dominant syndroom, PMS, Infertiliteit,..
Salutogenese en coherentie.
Hoe beschermt men zijn gezondheid en worden rezidieven voorkomen? Hoe kan er voor gezorgd worden dat dynamiek en flow dominant blijven tov starheid en ontsporing?
Therapie: Test en Behandelingsstrategieën van de hierboven genoemde thema’s.

Cursusdata:
Module 1: 12-14 september 2019
Module 2: 14-16 november 2019
Module 3:13-15 februari 2020
Module 4: 11-13 juni 2020

Cursuskosten:
De kosten voor de gehele opleiding bedragen €2500,- of €650,- per losse module.
Exclusief cursusbenodigdheden.

Cursuslocatie