4 daagse cursus – Psychologie en psychosomatiek in de osteopatische praktijk | juni 2020

Aeroparc Gilze-Rijen
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Dr. Joeri Calsius DO

€ 885,00

Totaal

Cursus

4 jun 2020 t/m 5 jun 2020
09:00 - 17:30

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Accreditatie

Accreditatie NRO
28 uur / 28 punten
#393983
Accreditatie NOF
28 uur / 28 punten
#28
Accreditatie GNRPO
28 uur / 28 punten
#392031

Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Let op! genoemde prijs is voor 4 dagen!

4-5 juni 2020
24-25 juni 2020

Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk
De holistische benadering die zo typisch is voor de osteopathie, maakt de osteopaat ook voor mensen met psychosomatische en (milde) psychische klachten een vertrouwde behandelaar. Dit betekent ook dat de osteopaat steeds vaker geconfronteerd wordt met hulpvragen die het strikte somatische domein overstijgen. Anderzijds verhoogt dit de noodzaak aan onderbouwde kennis,
doelgerichte competenties en bijkomende vaardigheden met betrekking tot het ruime domein van psychologie en psychosomatiek.


Deze inleidende basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ (kortweg PPOP) wil net hieraan tegemoetkomen en focust daarom op een brede waaier van aanmeldingsklachten, gaande van stress- en spanningsgerelateerde klachten, lichamelijk onverklaarbare symptomen, angst, paniek en depressie. Ook persoonlijkheidsproblematieken (bv. borderline) en psychose komen kort aanbod.

Telkens wordt er veel aandacht besteed aan het leren begrijpen van deze klachten binnen hun ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe
hanteren we doelbewust een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennisdomeinen zoals klinische psychologie, neurowetenschappen en ook filosofie aan bod komen en ons concrete handvatten
aanreiken.

Wanneer we vervolgens de opgedane inzichten en vaardigheden vertalen naar de concrete osteopatische praktijk, hanteren we het myofasciale substraat als toegangspoort om onze
psychosomatische patiënt meer geïntegreerd te benaderen. Zo komt de osteopaat na een boeiende ontdekkingstocht door diverse, onderbelichte domeinen terug thuis op bekend terrein en staat hij/zij
sterker beslagen op het soms toch wel gladde ‘psychosomatische ijs’.

Hoewel deze PPOP-cursus een inleidend karakter heeft, beoogt ze niettemin een stevig en gevarieerd fundament te leggen voor de praktiserende osteopaat. Hierbij ligt de nadruk enerzijds op wetenschappelijk onderbouwde theorievorming. Anderzijds wordt er veel aandacht besteed aan integratie binnen de bestaande osteopatische expertise en kennismaking met nieuwe concrete tools en manuele vaardigheden/technieken.

Recensies van cursisten:

* Je leert jezelf en je patiënten in een veel breder kader zien!

* Zeer interessante verdieping van mijn werk als osteopaat!

* Ik ben meer open gaan staan voor de emoties van mijn patiënt en die van mezelf!

* De cursus onderbouwt wat we als osteopaat vaak al jaren doen en verdiept ons werk op een unieke manier!

* Heel goede docent die je met veel enthousiasme heel de tijd meeneemt in een boeiend verhaal…super!

* Joeri Calsius is een heel erg bekwame lesgever, sterk wetenschappelijk onderlegd en tegelijk ook helemaal in de praktijk…een aanrader!

* Hoewel de osteopathie holistisch is, kennen we zeer weinig van psychologie psychosomatiek. Deze cursus gaf mij tal van handvatten en veel antwoorden die ik in de osteopathie niet vond…zeer de moeite waard!

* Een absolute meerwaarde wanneer je als osteopaat aan de slag gaat met trauma of psychosomatiek!

* De cursus heeft me ver buiten mijn comfortzone gehaald…voelde bevrijdend!


Programma
Dag 1: “Psychosomatiek? Gluren bij de buren…!”
Een trans-disciplinaire bril voor de osteopaat

Inleiding: Psychosomatische therapieën van toen tot nu… én osteopathie!
Leerdoelen: Kort historisch overzicht van de ontwikkeling van psychosomatische therapieën,           verduidelijken van bijbehorende wetenschappelijke paradigma’s en mensbeelden. Situering van de osteopathie binnen dit spectrum. Uitdagingen en valkuilen van een bio-psycho-sociale visie.

Theorie: Psychosomatische actualiteit en aanzet tot een trans-disciplinaire benadering voor de osteopaat      Leerdoelen: Actualiteit van psychosomatisch onderzoek en kliniek. Korte duiding rond prevalentie, diagnostiek en terminologie. Opbouw tot een geïntegreerde benadering

Theorie: Psychosomatiek en neurowetenschap: fundamenten en highlights
Leerdoelen: Bondig overzicht van klinisch interessante, neurowetenschappelijke wetenswaardigheden mbt psychosomatiek en bodymind-pathways.

Praktijk: Werken met een geïntegreerd model voor anamnese
Leerdoelen: aanleren van een geïntegreerd model voor anamnese ifv de osteopatische praktijk.

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie


Dag 2: “Oeps, wat gebeurt hier allemaal?”
Wetenswaardigheden uit het psychotherapeutische domein

Theorie: psychologische beelden in de osteopatische praktijk begrijpelijk maken: van neurose en borderline tot psychose…wat is het eigenlijk en hoe ga je ermee om?
Leerdoelen: Stapsgewijze begrijpelijk maken hoe vanuit ontwikkelingspsychologische analyse verklaard wordt wat neurose, borderline en psychose is. Ontwikkelingsdynamische indeling van angstklachten, paniek, stemmingsklachten en somatisatie. Handvatten voor de praktijk ifv herkennen, differentiëren en/of doorverwijzen

Theorie: trauma en het lichaam
Leerdoelen: Wetenswaardigheden uit actuele trauma-theorieën (neurobiologisch en psychologisch onderzoek). Hoe fungeert het lichaam als blauwdruk, geheugenopslag en affectregulator bij trauma? Traumasporen en het myofasciale substraat.

Praktijk: werken met het getraumatiseerde lichaam…myofasciale technieken en meer
Leerdoelen: Geïntegreerd lichaamsgericht werken met en vanuit het myofasciale substraat bij complex trauma (deel 1)


Dag 3: “De psychosomatische patiënt…aan de slag?!”
Psychosomatische grondslagen

Theorie: Psychosomatische processen en dysfuncties beter begrijpen: neurowetenschappelijke, fenomenologische en ontwikkelingspsychologische basisprincipes
Leerdoelen: Psychosomatische processen en dysfuncties leren begrijpen vanuit 3 afzonderlijke invalshoeken: neuroplastische, fenomenologische en ontwikkelingspsychologische basisprincipes. Van embodiment tot body-awareness, een trans-disciplinaire verkenning in vogelvlucht.

Praktijk: De osteopatische praktijk verrijken met een geïntegreerd psychosomatisch werkkader, hoe doe je dat?
Leerdoelen: Goed begonnen is half gewonnen: tips and tricks om het werken als osteopaat beter af te stemmen op patiënten met een ‘psychosomatisch’ lichaam. Leren omgaan met moeilijke (hulpvragen van) patiënten.

Praktijk: Casus-analyse en interpretatie


Dag 4: “Het lichaam als toegangspoort…een thuiswedstrijd voor de osteopaat!” 
De myofasciale peiler

Theorie: Aanraking, van fysiologisch effect tot psychologisch impact
Leerdoelen: nauwkeurige analyse van het fenomeen aanraken/aangeraakt worden vanuit neurofysiologische en ontwikkelingspsychologische bril.

Theorie: lichaamsbeleving en emotieregulatie
Leerdoelen: Het lichaam als een voortalige regulator van emoties. Subcorticale processen van (onbewuste) geheugenopslag. De rol van body-awareness tijdens diep myofasciaal lichaamswerk.

Theorie: het concept ‘spierpantser’, een myofasciale analyse
Leerdoelen: Het historische concept ‘spierpantser’ bij Wilhelm Reich. Vertaling naar een actuele, myofasciale benadering op basis van wetenschappelijke evidenties uit fascia-research, hechting, emotie- en traumaonderzoek.

Praktijk: werken met een haptische handgreep bij psychosomatische klachten
Leerdoelen: Toepassen van diverse (myo-)fasciale technieken als haptisch contact op het spierpantser. Werken ifv spannings-release of –opbouw.

Praktijk: het concept ‘spierpantser’, aanzet tot behandeling
Leerdoelen: Geïntegreerd lichaamsgericht werken met en vanuit het myofasciale substraat bij complex trauma (deel 2)

Cursusdata:
23-24 september 2020
28-29 oktober 2020

Let op! Modulen kunnen niet los gevolgd worden.

Cursuslocatie