“Therapeutische koolhydraatrestrictie binnen de osteopathiepraktijk”

Webinar - Online session Koffie/thee, lunch & syllabus Nederlands

Motivatie voor deze cursus

De osteopaat is in staat tot het leveren van hoogstaande patiëntenzorg op doelmatige, integere en betrokken wijze. Om in staat te zijn deze zorg te kunnen leveren worden in het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de osteopaat meerdere competenties aan de osteopaat toebedeeld. Ten aanzien van advisering van de patiënt meldt het BCP het volgende; Aansluitend op de diagnosestelling en de behandeling is de osteopaat in staat om de patiënt handelings-en gedragsadviezen (waaronder ook voedingsadviezen) aan te bieden die tot een algehele verbetering in de gezondheids-en welzijnssituatie van de patiënt leiden.

In de beleving van veel osteopaten en opleiders heeft de gemiddelde osteopaat te weinig kennis van de mogelijkheden van de verschillende leefstijlinterventies. Deze cursus geeft de osteopaat wat bagage over voeding en schijnt licht op de klinische (on)mogelijkheden en wetenschappelijke onderbouwing van de toepassing van therapeutische koolhydraatrestrictie bij veel voorkomende aandoeningen binnen de osteopathiepraktijk.

 

Leerdoelen

Middels deze cursus begrijpt de osteopaat het fysiologische mechanisme van therapeutische koolhydraatrestrictie en hoe deze ingrijpt op de energiehuishouding, de hormonale status van de patiënt en de pathofysiologische ontstaansmechanismen van veel voorkomende welvaartsziekten. De osteopaat neemt kennis van de indicaties en contra-indicaties van deze interventie. Ook leert de osteopaat welke problemen zich gedurende therapeutische koolhydraatrestrictie kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden verklaard en hoe ze kunnen worden opgelost. De osteopaat leert op een betrouwbare manier metingen te verrichten en bloedparameters, ratio’s en questionnaires te beoordelen. Om de compliance bij therapeutische koolhydraatrestrictie te vergroten leert osteopaat gebruik te maken van de diensten van een ketocoach.

Avond 1: 15 november 2021

19.30 – 19.45 Opening serie webinars door Prof. Tim Noakes, directeur van Nutrition Network.

19.45-  20.15 De geschiedenis van therapeutische koolhydraatrestrictie. Yannick Smidts D.O.

20.15 – 22.00  Atherosclerose en de cholesterolmythe; Het pathofysiologisch proces achter hart- en vaatziekten en de relatie met overconsumptie van koolhydraten. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 2 : 13 december 2021

19.30 – 20-45  Laaggradige ontsteking en de invloed op Covid-19; Een pathofysiologische hypothese voor een ernstig verloop van Covid-19. Yannick Smidts D.O.

20.45 – 22.00  Glucotoxiciteit: Wat is het mechanisme achter de toxiciteit van verhoogde glucose- en fructoseconcentraties in de bloedbaan? Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 3 : 10 januari 2022

19.30 – 20.30 Leefstijlinterventie anno 2022 in de internistische praktijk: Leefstijladvies vindt ook haar weg in de regulier medische wereld. Yvo Sijpkens, internist Haagland Medisch Centrum

21.00  – 22.00 Prikkelbare darm syndroom en het ketogeen dieet: Het ketogeen dieet als alternatief voor het Fodmap-dieet. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 4 : 7 februari 2022

19.30-21.00 Hoe stimuleren we optimaal het Warburg-effect?: Waarom het ketogeen dieet zo effectief is om kanker te voorkomen en de kans op genezing te verhogen. William Cortvriendt M.D.

21.00-22.00 Therapeutische koolhydraatrestrictie bij PCOS en infertiliteit: Inzicht in de pathofysiologie van PCOS en de centrale rol van hyperinsulinemie. Yannick Smidts D.O.

 

Avond 5 : 14 maart 2022

19.30 – 20.30 Diabetes reversal middels het ketogeen dieet: Wetenschappelijke inzichten in de werkzaamheid van het ketogeen dieet bij Diabetes type 2 én 1. Prof. Tim Noakes

20.40 – 22.00 Ziekte van Alzheimer; Type 3 diabetes. Er bestaat een sterke relatie tussen diabetes en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Biedt dit nieuwe behandelmogelijkheden? Tamzyn Murphy, diëtiste.

 

Avond 6 : 25 april 2022

19.30 – 20.45 De invloed van koolhydraatrestrictie op het microbioom: Waaruit bestaat het microbioom, wat kan het verstoren en waarom is het ketogeen dieet zo effectief het te herstellen? Robert de Vos D.O.

20.45 – 22.00  Stress, beweging en slaap: Welke invloed hebben andere leefstijlfactoren op ons metabolisme? Yannick Smidts D.O.

 

Avond 7 : 16 mei 2022

19.30 – 21.00 The effect of carbohydrate consumption on migraine pathophysiology: Besides genetics migraine shows to be strongly related to  metabolic disturbances. Does this create therapeutic possibilities? Angela Stanton Ph.D, scientist.

21.00 – 22.00 Koolhydraatrestrictie en de schildklier: Go or no go? Welk effect heeft koolhydraatrestrictie in het ketogene spectrum op schildklierwaardes in het bloed en wat is hiervan de klinische relevantie? Harriet Verkoelen, diëtiste.

 

Avond 8 : 13 juni 2022

19.30 – 20.30  De invloed van vasten op ons metabolisme; Wat gebeurt er in ons lichaam wanneer we niet eten? Prof Dr. Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

20.40 – 22.00  Het ketogeen dieet als instrument voor een vastende leefstijl: . Metabole flexibiliteit bereiken binnen de osteopathiepraktijk. F.P. Zweedijk D.O

Avond 9 : 12 september 2022

19.30 – 21.00   The ketogenic diet; Is it safe on the long run?; Cardiologist and scientist Remko Kuipers reviewed the literature for possible adverse effects of using a ketogenic diet in the long and very long term.

 21.00 – 22.00  The use of the ketogenic diet in athletes: Therapeutic carbohydrate restrictions as a tool to increase fatoxidation capacity in the cardiac and skeletal muscles. Peter Cummings, director of Restore Medical Fitness Center in Buffalo New York.

 

Avond 10 : 31 oktober 2022

19.30-21.00  LCHF in clinical practise; Monitoring clinical and laboratory parameters: What can we measure in our patients to evaluate metabolic health and the effect of therapeutic carbohydrate restriction? Dr Hassina Kajee MBChB(WSU), FCP(SA), Medical Director Nutrition Network

21.00-21.30  Is the arterial rule still supreme in 2022? The circulation of pure blood enhances the body innate ability to heal, but how pure is the blood of our patients in this era and what can we do to improve its purity? Frank Zweedijk D.O.

21.30-22.00  Evaluation of the series of webinars with students and Hassina Kajee

 

CV Frank Zweedijk:

 • Afgestudeerd aan de IAO in 1994.
 • Werkzaam als osteopaat sinds 1994.
 • Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
 • Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
 • Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting)
 • Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
 • Certificaat “LCHF in Clinical Practice Online Training”.
 • Afrondende fase opleiding tot eerste (wereldwijde) lichting Nutrition Network Practitioners.
 • Organisator en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker” voor nascholingsinstituut SAMA.
 • Publicatie “Corona en uw immuniteit” via Nieuwsbrief Pro Osteo 2020.

 CV Yannick Smidts:

 • Afgestudeerd aan de IAO in 2005.
 • Werkzaam als osteopaat in Antwerpen sinds 2005.
 • Werkzaam als osteopaat in Osteopatisch Centrum Middelburg (NL) sinds 2006.
 • Personal trainer 2000-2006.
 • Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
 • Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
 • Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting).
 • Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
 • Organisator (SAMA) en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker”.
 • Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/yannick-smidts

“Therapeutische koolhydraatrestrictie binnen de osteopathiepraktijk”
€ 60,00

Inschrijven voor deze cursus?

Inloggen

Cursusdata

15 nov 2021 19:30 - 22:00
13 dec 2021 19:30 - 22:00
10 jan 2022 19:30 - 22:00
7 feb 2022 19:30 - 22:00
14 mrt 2022 19:30 - 22:00
25 apr 2022 19:30 - 22:00
16 mei 2022 19:30 - 22:00
13 jun 2022 19:30 - 22:00
12 sep 2022 19:30 - 22:00
31 okt 2022 19:30 - 22:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk

Accreditatie

NOF
#2022
Maximale punten: 25 Totaal uren: 25