“Therapeutische koolhydraatrestrictie binnen de osteopathiepraktijk” met Frank Zweedijk DO en Yannick Smidts DO

Webinar - Online session
Koffie / thee, lunch & syllabus
Nederlands
Frank Zweedijk DO en Yannick Smidts DO

€ 60,00

Per module

Module 1

15 nov t/m 15 nov
19:30 - 22:00

Module 2

13 dec t/m 13 dec
19:30 - 22:00

Module 3

10 jan 2022 t/m 10 jan 2022
19:30 - 22:00

Module 4

7 feb 2022 t/m 7 feb 2022
19:30 - 22:00

Module 5

14 mrt 2022 t/m 14 mrt 2022
19:30 - 22:00

Module 6

25 apr 2022 t/m 25 apr 2022
19:30 - 22:00

Module 7

16 mei 2022 t/m 16 mei 2022
19:30 - 22:00

Module 8

13 jun 2022 t/m 13 jun 2022
19:30 - 22:00

Module 9

12 sep 2022 t/m 12 sep 2022
19:30 - 22:00

Module 10

10 okt 2022 t/m 10 okt 2022
19:30 - 22:00

Zelfstudie

Geen zelfstudie noodzakelijk


Dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

Problemen met aanmelden voor een cursus? Stuur ons een mail via info@pro-osteo.com

Beschrijving

Motivatie voor deze cursus

De osteopaat is in staat tot het leveren van hoogstaande patiëntenzorg op doelmatige, integere en betrokken wijze. Om in staat te zijn deze zorg te kunnen leveren worden in het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de osteopaat meerdere competenties aan de osteopaat toebedeeld. Ten aanzien van advisering van de patiënt meldt het BCP het volgende; Aansluitend op de diagnosestelling en de behandeling is de osteopaat in staat om de patiënt handelings-en gedragsadviezen (waaronder ook voedingsadviezen) aan te bieden die tot een algehele verbetering in de gezondheids-en welzijnssituatie van de patiënt leiden.

In de beleving van veel osteopaten en opleiders heeft de gemiddelde osteopaat te weinig kennis van de mogelijkheden van de verschillende leefstijlinterventies. Deze cursus geeft de osteopaat wat bagage over voeding en schijnt licht op de klinische (on)mogelijkheden en wetenschappelijke onderbouwing van de toepassing van therapeutische koolhydraatrestrictie bij veel voorkomende aandoeningen binnen de osteopathiepraktijk.

 

Leerdoelen

Middels deze cursus begrijpt de osteopaat het fysiologische mechanisme van therapeutische koolhydraatrestrictie en hoe deze ingrijpt op de energiehuishouding, de hormonale status van de patiënt en de pathofysiologische ontstaansmechanismen van veel voorkomende welvaartsziekten. De osteopaat neemt kennis van de indicaties en contra-indicaties van deze interventie. Ook leert de osteopaat welke problemen zich gedurende therapeutische koolhydraatrestrictie kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden verklaard en hoe ze kunnen worden opgelost. De osteopaat leert op een betrouwbare manier metingen te verrichten en bloedparameters, ratio’s en questionnaires te beoordelen. Om de compliance bij therapeutische koolhydraatrestrictie te vergroten leert osteopaat gebruik te maken van de diensten van een ketocoach.

Avond 1: 15 november 2021

19.30 – 19.45 Opening serie webinars door Prof. Tim Noakes, directeur van Nutrition Network.

19.45-  20.15 De geschiedenis van therapeutische koolhydraatrestrictie. Yannick Smidts D.O.

20.15 – 22.00  Atherosclerose en de cholesterolmythe; Het pathofysiologisch proces achter hart- en vaatziekten en de relatie met overconsumptie van koolhydraten. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 2 : 13 december 2021

19.30 – 20-45  Laaggradige ontsteking en de invloed op Covid-19; Een pathofysiologische hypothese voor een ernstig verloop van Covid-19. Yannick Smidts D.O.

20.45 – 22.00  Glucotoxiciteit: Wat is het mechanisme achter de toxiciteit van verhoogde glucose- en fructoseconcentraties in de bloedbaan? Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 3 : 10 januari 2022

19.30 – 20.30 Leefstijlinterventie anno 2022 in de internistische praktijk: Leefstijladvies vindt ook haar weg in de regulier medische wereld. Yvo Sijpkens, internist Haagland Medisch Centrum

21.00  – 22.00 Prikkelbare darm syndroom en het ketogeen dieet: Het ketogeen dieet als alternatief voor het Fodmap-dieet. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 4 : 7 februari 2022

19.30-21.00  Hoe stimuleren we optimaal het Warburg-effect?: Waarom het ketogeen dieet zo effectief is om kanker te voorkomen en de kans op genezing te verhogen. William Cortvriendt M.D.

21.00-22.00  Therapeutische koolhydraatrestrictie bij PCOS en infertiliteit: Inzicht in de pathofysiologie van PCOS en de centrale rol van hyperinsulinemie. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 5 : 14 maart 2022

19.30 – 20.30  Diabetes reversal middels het ketogeen dieet: Wetenschappelijke inzichten in de werkzaamheid van het ketogeen dieet bij Diabetes type 2 én 1. Frank Zweedijk D.O.

20.40 – 22.00  Therapeutische koolhydraatresitrictie bij neurodegeneratieve aandoeningen: De positieve invloed van het ketogeen dieet op diverse degeneratieve aandoeningen in de hersenen. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 6 : 25 april 2022

19.30 – 20.30 Stress, beweging en slaap: Welke invloed hebben andere leefstijlfactoren op ons metabolisme? Yannick Smidts D.O.

20.40 – 22.00 De invloed van koolhydraatrestrictie op het microbioom: Wat is het microbioom, wat kan het verstoren en waarom is het ketogeen dieet zo effectief het te herstellen? Yannick Smidts D.O.

 

Avond 7 : 16 mei 2022

19.30 – 20.10 Het ketogeen dieet en epilepsie

   20.10 – 20.50 Het ketogeen dieet en de schildklier

   21.00 – 22.00 Het ketogeen dieet en migraine: Onderzoek laat zien dat migraine een sterke metabole pathogenese kent. Het ketogeen dieet biedt mogelijkheden tot preventie en herstel.

 

Avond 8 : 13 juni 2022

19.30 – 20.30  Glucose versus vetmetabolisme; Het belang van metabole flexibiliteit. Yannick Smidts D.O.

20.40 – 22.00 Metabole Flexibiliteit bevorderen in de osteopathiepraktijk: Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Yannick Smidts D.O.

Avond 9 : 12 september 2022

19.30 – 21.00   Koolhydraatrestrictie binnen de topsport: Waarom en wanneer is het koolhydraatrestrictie geïndiceerd bij sporters? Peter Cummings, Directeur van Restore Medisch Fitness centrum in Buffalo New York

21.00 – 22.00  Potentiële complicaties therapeutische koolhydraatrestrictie: De meest voorkomende complicaties en de mogelijkheden deze op te lossen. Frank Zweedijk D.O.

 

Avond 10 : 10 oktober 2022

19.30 – 20.45  Meten is weten: Welke metingen, ratio’s en questionnaires kan een osteopaat en hoe voer je ze zo betrouwbaar mogelijk uit? Frank Zweedijk D.O.

20.45 – 21.30  Samenwerken met een ketocoach; Positionering, profilering en organisatie van ketocoaches in Nederland en België. Christa Septer, voorzitter register voor KetoProfessionals (onder voorbehoud)

21.30 – 22.00  Evaluatie en mogelijkheid tot stellen van vragen

 

CV Frank Zweedijk:

 • Afgestudeerd aan de IAO in 1994.
 • Werkzaam als osteopaat sinds 1994.
 • Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
 • Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
 • Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting)
 • Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
 • Certificaat “LCHF in Clinical Practice Online Training”.
 • Afrondende fase opleiding tot eerste (wereldwijde) lichting Nutrition Network Practitioners.
 • Organisator en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker” voor nascholingsinstituut SAMA.
 • Publicatie “Corona en uw immuniteit” via Nieuwsbrief Pro Osteo 2020.

 CV Yannick Smidts:

 • Afgestudeerd aan de IAO in 2005.
 • Werkzaam als osteopaat in Antwerpen sinds 2005.
 • Werkzaam als osteopaat in Osteopatisch Centrum Middelburg (NL) sinds 2006.
 • Personal trainer 2000-2006.
 • Implementeert sinds 2016 leefstijladvies binnen zijn osteopatische behandelingen.
 • Medeoprichter en -eigenaar OCM Lifestyle 2020.
 • Mede-oprichter KetoGroup (in oprichting).
 • Certificaat “Professional training in Low Carbohydrate High Fat/Ketogenic Nutrition & Treatment Online training”.
 • Organisator (SAMA) en docent nascholing osteopathie rondom diverse thema’s waaronder “osteopatische behandelmogelijkheden bij kanker”.
 • Totale CV op https://ocmlifestyle.nl/het-team/yannick-smidts