Embodiment: de wetenschappelijke en praktische link tussen body en mind vanuit een osteopatische perspectief

Aeroparc Gilze-Rijen Coffee/tea, lunch & syllabus Dutch

Embodiment: waarom embodiment essentieel is en ons als osteopaat een stap verder zal brengen in onze holistische visie.

Tijdens mijn opleiding osteopathie  (1990-1995) hoorde ik vaak dat osteopathie holistisch was. Maar de vraag die ik mij voortdurend stelde was: “ wat verstaan mijn docenten onder holisme ? “ Daarnaast was ik al enige tijd bezig met het beoefenen van emotioneel lichaamswerk. Het leerde mij de samenhang te voelen en te ervaren tussen mijn emoties en gedachten en de impact hiervan op mijn fysiek lichaam. Deze samenhang tussen emoties, gedachten en fysiek lichaam is ooit een keer vermeld geweest, maar kwam zeker niet aan bot tijdens mijn opleiding als osteopaat D.O. Deze periode gaf mij enorme inzichten omtrent embodiment. Enerzijds deed ik als osteopaat veel kennis op omtrent het fysiek lichaam, anderzijds leerde ik via lichaamswerk de impact van emoties en gedachten te ervaren in mijn fysiek lichaam. Toen en zelfs tot op heden, wordt osteopathie door veel artsen nog te vaak aanzien als iets abstracts, als iets “dat onvoldoende bewezen is”. Net zoals de samenhang tussen emoties, gedachten en fysiek lichaam. Na meer dan 25 jaar is het voor mij zo duidelijk, wat reeds eeuwen gezegd word, dat lichaam en geest niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Hoe vaak komen patiënten terug met dezelfde klachten? Zelfs als we zogezegd “de fysieke oorzaak “ wegnemen komen deze klachten terug. Er is namelijk altijd een onderliggend verhaal verbonden aan deze klachten.

Wanneer, wij als osteopaat, een lichaam aanraken, dan raken we niet alleen het fysieke lichaam aan van die persoon, maar zijn hele verhaal. De fysieke klachten, aandoening of ziekte van de persoon is altijd verweven met een verhaal. Dit kan een emotioneel proces zijn dat hij/zij doormaakt, het kan een periode zijn van fysiek overleven, het kan een verhaal zijn waarmee hij komt, het kan iets uit het verleden zijn, een relationeel probleem, enz. Al deze voorgaande voorbeelden liggen ingebed, opgeslagen in ons fysiek lichaam.

Als osteopaat ben ik geleerd om aan de slag te gaan met functionele problemen, niet structurele. Functionele problemen gaan veel verder dan het herstellen van de beweeglijkheid of het functieverlies. Het fysieke lichaam kan osteopatisch ondersteund worden, maar wat gebeurt er met datzelfde lichaam eenmaal de persoon terugkeert naar zijn dagelijkse leven. Als osteopaat gebruiken we het fysiek lichaam als toegangspoort en dit is een enorm voordeel t.o.v. andere therapieën zoals de psychologie, psychotherapie, coaching, enz. Het fysiek lichaam als bron, als opslagplaats van ons leven. Als osteopaat hoeven we geen psycholoog of psychotherapeut te worden of te vervangen, maar kunnen we het fysiek lichaam voelen tijdens een emotioneel proces, verhaal of herinnering en dit aan de hand van de verschillende structuren (botten, spieren, organen, zenuwstelsel, enz.) van ons lichaam. We zijn eveneens in staat om te voelen hoe het fysiek lichaam van de patiënt reageert in zijn relatie (s), gezin, op het werk of ten aanzien van externe factoren in de maatschappij.

Maar hoe zit het als osteopaat zelf. Wanneer wij iemand aanraken, dan worden we tegelijkertijd zelf aangeraakt. Via onze empathische spiegelneuronen gebeurt er iets in ons eigen fysiek lichaam, waardoor ons eigen verhaal of proces getriggerd kan worden (neuroceptie). Steeds meer osteopaten en  therapeuten worden het slachtoffer van burn-outs of depressies. Om dit te voorkomen is het volgens mij, van essentieel belang, dat wij zelf als osteopaat een goede embodiment hebben.

Via embodiment kunnen we het voelen (proprioceptie, interoceptie, visceroceptie) stimuleren bij de cliënt zodat hij/zij terug meer voeling krijgt met het eigen fysieke lichaam. Op die manier kan de osteopaat het lichaam ondersteunen om de fysieke spanningen, stress, emoties, gedachten, negatieve verhalen, herinneringen en situaties terug in beweging brengen, deze gemakkelijker te kunnen loslaten en daarna ook het lichaam helpen om nieuwe ervaringen op te slaan. Embodiment is het wondere verhaal van hoe onze emoties, gedachten, gedragingen, creatieve energie en fysieke krachten ingebed zijn in ons fysiek lichaam en hoe we deze ten volle kunnen aanspreken om de patiënt naar een beter welzijn te kunnen brengen.

De laatste 10-15 jaar is er uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gebeurt omtrent embodiment en zijn wetenschappers erin geslaagd om het begrip embodiment van een eerder “abstract “gegeven te brengen naar een wetenschappelijk en meer tastbaar gegeven. Wetenschappelijk onderzoek omtrent visceroceptie, proprioceptie, interoceptie, neurale pathways, geven ons een duidelijker beeld van de interactie tussen emoties, gedachten en het fysiek lichaam. Daarnaast is er veel onderzoek gebeurd naar het belang om te werken met embodiment technieken. Deze onderzoeken hebben voor mij ook geleid naar een beter wetenschappelijk begrijpen en verwoorden wat een holistische visie binnen de osteopathie kan zijn.

Hieronder vinden jullie enkele definities van embodiment door onderzoekers.

 1. verwijst naar een proces, die een netwerk produceert, die gewoven is doorheen de weefsels van onze lichaamsfuncties, kennis en ons gedrag en die ons verbindt met onze fysieke omgeving en ons synchroniseert met de kennis en gedragingen van andere mensen. Hauke en Kritikos 2018.

Het lichaam registreert bewust of onbewust elke ervaring en vormt zo de basis voor latere ontwikkeling. Prenatale en perinatale ervaringen zorgen voor een significante fundatie voor het praktiseren van lichaamsgerichte therapie (Juhan 2003, Rand and Caldwell 2004, Mc Carty 2004, Marti Glenn 2015).

in onszelf dragen we het geheugen van onze verschillende lichamen die zich gevormd hebben tijdens vroege leeftijdsperiodes, adolescente periode, jong volwassen t.e.m. nu. Elke lichaamsvorm heeft zijn gevoelens, emoties, gedachten, beelden en acties. Het is zeer belangrijk om onze ervaringen te belichamen.  (Keleman Stanley 1995.)          

Leerdoelen Embodiment

Theorie

 • Wetenschappelijke onderzoek, anatomische en neurologische basiskennis van interoceptie, proprioceptie, neuroceptie en exteroceptie
 • Neurovegetatieve ascenderende en descenderende pathways van proprioceptie, interoceptie, visceroceptie
 • Top-down en buttom-up aanpak bij osteopatische technieken
 • Theoretische achtergrond van de verschillende niveaus van embodiment en hun relatie tot elkaar

Praktijk

 • Osteopatische technieken om embodiment te stimuleren
 • Osteopatische leasies van dysembodiment
 • Osteopatisch bilan van de verschillende soorten embodiment
 • Leren toepassing in de praktijk van de verschillende niveaus van embodiment
 • Het leren toepassen van de FABBR-methode om interoceptie, proprioceptie en embodiment te stimuleren
 • Het leren begeleiden van de patiënt in zijn/haar proces van embodiment
 • Embodiment van de osteopaat zelf
 • Embodiment osteopaat- patiënt relatie.

Embodiment: de wetenschappelijke en praktische link tussen body en mind vanuit een osteopatische perspectief
Totaal
€ 675.00

Register for this course?

Log In

Course Dates

23 Mar 2023 until 25 Mar 2023 09:00 - 17:00

Self-study

No self-study necessary

Accreditation

NRO
#495727
Maximum points: 21 Total hours: 21
NOF
Wordt aangevraagd
Maximum points: - Total hours: -
GNRPO-BCO
Wordt aangevraagd
Maximum points: - Total hours: -