Osteopathie in Women’s Health

Aeroparc Gilze-Rijen Coffee/tea, lunch & syllabus Dutch

Vrouwengezondheid en osteopathie

De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor de specifieke gezondheidsproblemen van de vrouw. Speciale klinieken die zich op vrouwengezondheid richten, cardiologen die zich alleen bezighouden met het vrouwenhart zijn daarvan voorbeelden. Ook binnen de osteopathie is er meer en meer aandacht voor de specifieke osteopatische zorg van de vrouw. Tot nu zijn er door Panta Rhei alleen maar losse workshops gegeven over dit thema maar vanaf dit jaar zal Panta Rhei van start gaan met de opleiding vrouwengezondheid en osteopathie. Het team van Panta Rhei is zeer trots op het feit dat we deze opleiding aan kunnen bieden voor elke osteopaat die zich in dit onderwerp wil verdiepen en met de opgedane kennis en kunde aan de slag wil.

De opleiding bestaande uit zes modules, ingedeeld naar  de verschillende levensfasen van de vrouw met hun specifieke problemen; kindertijd en puberteit, vruchtbare leeftijd, zwangerschap (geen fase doch wel belangrijke periode), perimenopauze en oudere leeftijd van de vrouw.

Het hoofddoel van deze opleiding is het verwerven van specialistische kennis ter ondersteuning van de gezondheid van vrouwen. De opleiding biedt uitgebreide kennis en een volwaardig technisch repertoire voor de osteopathische behandeling van onder andere gynaecologische problemen, ondersteuning tijdens zwangerschap, voorbereiding op bevalling, postpartum herstel, ondersteuning voor een uitgebalanceerde overgang en gezond ouder worden.

Kennis van de pathologie en differentiaal diagnostiek behoort ook tot de opleiding en wordt voornamelijk onderwezen tijdens online lessen. Aan het einde van de online lessen is er telkens een korte test doormiddel van MC vragen om te zien of de deelnemer de stof voldoende beheerst.

Tijdens de cursus dagen wordt de links gelegd tussen de pathologie, de diagnostiek en de specifieke osteopathische benadering. Tevens worden er casussen besproken waarbij er een link tussen theorie en praktijk wordt gelegd.

In ieder module komen er externe docenten vanuit de vrouwengeneeskunde aan het woord om over hun kijk op specifieke thema’s te spreken. Hierdoor krijgt de osteopaat meer inzicht in de vrouwen geneeskunde en wordt het werken in een multidisciplinair team bevorderd.

Module 1: 30 maart 2023 t/m 1 april 2023: Inleiding in de vrouwengeneeskunde; Osteopathie en vrouwengeneeskunde

Inhoud module 1
Dag 1
Docent: René Zweedijk DO

 • Welkom en uitleg opleiding
 • De plaats van de osteopaat in de gezondheidszorg met betrekking tot vrouwengezondheid.

Docent Drs Dianne Hoogstrate.

 • Patient-osteopaat relatie en osteopathie bij vrouwen

Dag 2 en 3
Taal: Engels
Prof Renzo Molinari DO MROF GOsC (UK). Met bijna 40 jaar ervaring is Renzo Molinari een van de grootste persoonlijkheden in de wereld van osteopathie. Als een van de pioniers op het gebied van osteopathie in de gynaecologie en verloskunde is hij tot op de dag van vandaag beroemd. Sinds 2012 richt hij zijn Molinari Institute of Health op in Londen, dat naast de 2-jarige cursusreeks “Gezondheid van vrouwen” een verscheidenheid aan cursussen aanbiedt. Tot op de dag van vandaag werkt hij in zijn beide praktijken in Londen.

Inhoud:

 • Wat zijn de belangrijkste basisprincipes die historisch worden toegepast bij de gezondheid van vrouwen?
 • Arteriële toevoer en afvoer van bloed, het belang van de heup als viscerale component, stabiliteit van het gynaecologische systeem….
 • Gezondheid, Homeostase? Homeodynamica
 • Drukcompartimenten en organisatie van het lichaam.
 • Organisatie van het kleine bekken.
 • Afdaling van de baarmoeder.
 • Specifieke tests en technieken zullen worden gedemonstreerd en geoefend zoals
 • Functionele testen op het lumbo- bekkengebied
 • Foramen Obturatorium, drainage van het kleine bekken, levator ani systeem.
 • Heup als krachtoverbrenger……

E-learing:

 • Anatomie vrouwelijke bekken. Frank Vermeule DO (bekijken tussen module 1-2)

Optioneel een deelname aan de snijzaal in Maastricht onder leiding van osteopaat Frank Vermeule en een anatoom. 
Het deelnemen aan deze snijzaal is optioneel. 
De kosten van Women’s Health zijn exclusief de kosten van de snijzaal. 

Module 2: 9-10 juni 2023: Puberteit

 Voorafgaande aan de module zijn er e-learings waarin de theorie wordt besproken die later in de fysieke module aanbod komt:

 • Ontwikkelingsfases van de vrouw, van geboorte tot aan volwassenheid
 • Endocrinologie: puberteits ontwikkeling, puberteits problemen (pubertas tarda en preacox), rijpingsproblemen, aandoeningen geslachtelijke ontwikkeling, anatomische afwijkingen van uterus, vagina, hymen en menstruatie cyclus.

Module 2 

Docenten Danny v.d. Ven DO en Frank Vermeule DO

 • Puberteit in de osteopathische praktijk
 • Rijpingsproblemen, bekkenklachten, scoliose, knieklachten, vermoeidheidsklachten, functionele buik klachten, sport gerelateerde problemen: aan de hand van casuïstiek worden deze problemen besproken en daar waar nodig praktisch geoefend.
 • Viscerale structuren extern inclusief training door middel van echografie.

Externe docent: huisarts SOLK en vrouwengeneeskunde

Module 3: 15-16 september 2023: Zwangerschap en de bevalling

Voorafgaande aan de module zijn er e-learings waarin de theorie wordt besproken die later in de fysieke module aanbod komt:

 • Theorie van bevruchting, de innesteling en de vorming van de placenta.
 • De verschillende hormonen worden besproken en hun invloed op het volledige lichaam, fysisch en emotioneel.
 • Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende trimesters met hun belangrijkste veranderingen.
 • De bevalling, normaal en problematisch
 • Prenatale en postnatale behandeling

Module 3

Docenten: Sabine Cartrysse DO en Cindy de Nooijer DO :

 • Hierin staat centraal het aanleren van hoe op een veilige manier een zwangere vrouw en een vrouw postpartum te behandelen.
 • De pathologie wordt per trimester uitgebreid besproken, theoretisch en aan de hand van casussen, met aandacht voor de differentiaaldiagnostiek.
 • Er wordt aangeleerd hoe een anamnese af te nemen tijdens zwangerschap en postpartum, met aandacht voor contra-indicaties.
 • In de praktijk wordt aandacht besteed aan observatie , onderzoek en herkennen van rode vlaggen.

Externe docent: verloskundige ; gezondheidszorg en zwangerschap, wat is de rol van de verloskundige?

Module 4: 27-28 oktober 2023; Fertiele levensfase

Voorafgaande aan de module zijn er e-learings waarin de theorie wordt besproken die later in de fysieke module aanbod komt:

 • Afwijkingen in cyclus en menses,
 • PCOS
 • Gynaecologische pijnklachten
 • Seksuele dysfuncties
 • Anticonceptie, SOA
 • Ongewenste zwangerschap, abortus en sterilisatie.

Module 4

Docenten: Sabine Cartrysse DO en Jenny Sanders-Levitt DO:

 • Fascia en litteken behandeling; laparoscopie, laparotomie en episiotomie.
 • Interne technieken deel 1: UT, ovaria en relevante structuren met Sabine Cartrysse DO en Jenny Sander-Levitt DO

Externe docent: Gynaecoloog; infertiliteit en subfertiliteit, recnte inzichten en methodes

Module 5: 8-9 december 2023: Perimenopauzale vrouw

Voorafgaande aan de module zijn er e-learings waarin de theorie wordt besproken die later in de fysieke module aanbod komt e:

 •  Goedaardige aandoeningen: myomen, cystes, cervixpoliepen, endometrium poliep.
 •  Oncologie; cervix CA, endometrium CA, MOLA zwangerschap, Ovarium CA, Vulva CA

Module 5

Extern Docent: Marjan Timmermans, Voedingskundige/Diëtist/darmtherapeut:

 • Voeding en leefwijze in de verschillende levensfase van de vrouw

Docenten: Sabine Cartrysse DO en Jenny Sanders-Levitt DO

 • Postoperatieve patient, Borst CA en osteopathie
 • Interne technieken deel 2: rectaal

Extern docent: overgangsconsulent over begeleiding van de vrouw in de overgang

Module 6: 23-24 februari 2024 : Urologie en synthese

Extern docent: overgangsconsulent over begeleiding van de vrouw in de overgang:

 • ANS en endocrien systeem
 • NEI principes
 • Urologie: Incontinentie, verschillende soorten; stress, urge en overloop
 • Infecties: cystitis, interstitiële cystitis, pyelonefritis en urethritis
 • Mictie klachten: blaashalsstenose, blaasretentie, dysfunctioneel voiding en obstructie hogere urine wegen

Module 6

Docenten: René Zweedijk DO, Sabine Cartrysse DO

 • Casuïstiek
 • NEI en vrouwen gezondheid
 • Rol Autonome zenuwstelsel
 • Interactie ANS-endocrien-immuun systeem
 • Autoimmuun problematiek bij de vrouw
 • Behandeling bekkenbodem, episiotomie, bekkenbodem, CX banden bekken
 • Synthese praktijk

Externe docent: bekkenfysiotherapie; De rol van de bekkenfysiotherapeut bij bekken klachten

Getuigschrift

De deelnemers kunnen een getuigschrift behalen. Hiervoor dienen ze alle modules doorlopen te hebben, alle e-learning gevolgd te hebben, de vragen naar aanleiding van de e-learnings voldoende te hebben beantwoord en een casus uit de praktijk te hebben geschreven en gepresenteerd.

De presentatie van de casus geschiedt op een speciaal daarvoor georganiseerde dag. Iedere deelnemer krijgt 20 minuten om de casus te presenteren aan de andere deelnemers.

Osteopathie in Women’s Health
Totaal
€ 3,300.00

Register for this course?

Log In

Course Dates

30 Mar 2023 until 1 Apr 2023 09:00 - 17:30
9 Jun 2023 until 10 Jun 2023 09:00 - 17:30
15 Sep 2023 until 16 Sep 2023 09:00 - 17:30
27 Oct 2023 until 28 Oct 2023 09:00 - 17:30
8 Dec 2023 until 9 Dec 2023 09:00 - 17:30
22 Feb until 24 Feb 09:00 - 17:30

Self-study

No self-study necessary

Accreditation

NRO
Wordt aangevraagd
Maximum points: - Total hours: -
NOF
#2023
Maximum points: 91 Total hours: 91
GNRPO-BCO
Wordt aangevraagd
Maximum points: - Total hours: -