Poster Osteopathie bij kinderen | de Schedel

Geen categorie

Algemeen wordt osteopathie als heel effectief en professioneel beoordeeld. Negatief is dat de osteopathie vaak als vaag en weinig gefundeerd wordt beschouwd. Dit komt voor een groot deel doordat osteopaten verschillende verklaringsmodellen hanteren. Door de algemene implementatie van het model van 5 ontstaat er meer uniformiteit in deze verklaringsmodellen[1].Dit zal een positieve uitwerking hebben op het beeld dat osteopathie vaag en niet onderbouwd is.

Pro osteo heeft een poster ontwikkeld over de ontwikkeling van de kinderschedel en plagiocephalie. Osteopathie blijkt een heel effectieve behandelmethode voor kinderen met plagiocephalie te zijn[2].Belangrijk is dat osteopaten uniform zijn in hun uitleg en informatie voorziening bij schedelproblemen bij kinderen.

De schedel van een kind is niet gelijk aan de schedel van een volwassene. Bij de geboorte zijn de suturen nog niet ontwikkeld, fontanellen nog open. Botstukken bestaan vaak uit delen die synchondrosen vormen en ook de Synchodrosis SphenoBasilaris(SSB) is nog niet verbeend, evenals het sacrum. De vorm van het aangezicht is anders bij een kind dan bij een volwassene, wat praktische consequenties heeft voor de osteopaat. Op deze poster vindt u alle details over de verbening van de schedel die nodig zijn om op een eenvoudige manier uit te leggen aan uw patiënt(en misschien ook verwijzer) waarom osteopathie zo effectief is in het behandelen van problemen van de kinderschedel. De belangrijke data van verbening zijn als een soort reminder aangegeven. Voor meer gedetailleerde beschrijving van de verbening verwijzen we u graag naar de klassieke werken hierover.

Implementatie van de juiste nomenclatuur in de osteopathie komt de intercollegiale communicatie ten goede maar ook de communicatie met andere disciplines wordt hierdoor verbeterd. Ten aanzien van de non-synostotische plagiocephalie wordt er op deze poster de Argenta classificatie weergegeven. Deze goed onderbouwd is en door practici goed te hanteren is in de diagnostiek[3]. Naast de verschillende types van non-synostotische plagiocephalie, worden ook een aantal voorbeelden van craniosynostosen gegeven.
Tevens zijn ook de Tonische Labyrinth Reflex(TLR) en de Asymmetrische Tonische Nek Reflex(ATNR) weergegeven omdat deze een belangrijke rol spelen in de etiologie van de non-Synostotische plagiocephalie.

Doordat collegae gebruik gaan maken van de kennis en voorbeelden die op de poster weergegeven zijn, hopen we dat we met de ontwikkeling van deze poster, een positieve bijdrage leveren aan de positie verbetering van de osteopathie in de Nederlandse en Belgische gezondheidszorg.

René Zweedijk ,Kapelle, 7 september 2020.

  1. Hruby, R.J., et al., The five osteopathic models : rationale, application, integration : from an evidence-based to a person-centered osteopathy. 2017.
  2. Lessard, S., I. Gagnon, and N. Trottier, Exploring the impact of osteopathic treatment on cranial asymmetries associated with nonsynostotic plagiocephaly in infants. Complement Ther Clin Pract, 2011. 17(4): p. 193-8.
  3. Argenta, L., L. David, and J. Thompson, Clinical classification of positional plagiocephaly. J Craniofac Surg, 2004. 15(3): p. 368-72.
Poster Osteopathie bij kinderen | de Schedel
€ 35.95

Meer producten

Mannelijk bekkenmodel

Geplaatst op 16 december 2023

Dit mannelijke bekkenmodel is een geweldig leermiddel om de anatomie van de bekkenbodemspieren te leren. Het is gelamineerd en kan in 3D-vorm worden gevouwen. Er wordt een rectale opening uitgesneden zodat de professional de juiste handpositie voor palpatie van de bekkenbodemspieren kan leren. Gebruik het in de praktijk als een visueel hulpmiddel om patiënten voor […]

Lees meer

Osteopathie…. hoe een osteopaat te werk gaat, door René Zweedijk

Geplaatst op 14 augustus 2023

Osteopathie…. hoe een osteopaat te werk gaat, door René Zweedijk

Rene Zweedijk (1960) is ruim 30 jaar werkzaam als osteopaat. Naast zijn dagelijkse praktijk is hij een veel gevraagd docent in binnen- en buitenland. Sinds 2000 leidt hij PRO Osteo; een opleidings centrum voor bij- en nascholingen osteopathie. René beschouwt zichzelf als een algemeen osteopaat, hij werkt met alle leeftijden en alle indicaties. Het werken met kinderen (met een beperking) en sportmensen heeft zijn speciale interesse.

In dit boek wordt het fascinerende werk van de osteopaat verklaard. Osteopathie kent een grote waardering bij patiënt, verwijzer en verzekeraar. De werkwijze van de osteopaat is bij iedere patiënt weer anders, door het feit dat deze zich richt op het herstel van gezondheid, in tegenstelling tot het bestrijden van ziekte. Behandel- protocollen zijn in de osteopathie niet standaard. ledere patiënt behoeft zijn eigen specifieke benadering, waarbij het zelf- genezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. Hierdoor is het niet altijd duidelijk hoe een osteopaat te werk gaat.

In dit boek wordt in 14 hoofdstukken ingegaan op de dagelijkse praktijk van de osteopaat en worden verschillende casussen behandeld en verklaard. Voor diegene die meer achtergrond informatie zoekt, zijn referenties en bronnen opgenomen. Op deze manier hoopt het boek bij te dragen aan een beter inzicht in wat de osteopaat nu precies doet. Het richt zich zowel op de patiënt, als op andere medische disciplines. Na het lezen van dit boek mag het duidelijk zijn dat osteopathie geen esoterische geneeswijze is, maar een functionele geneeswijze gebaseerd op anatomische en fysiologische principes

Lees meer